Karşılaştır

Karşılaştır özelliği, kullanıcının varolan iki günlüğü karşılaştırmasına olanak sağlar. Bu özelliğin tek olumsuz sonucu, her iki günlük için ortak olmayan bir öğeler kümesidir. Sistemdeki değişiklikleri takip etmek istiyorsanız bu uygundur – örneğin, kötü amaçlı kodun etkinliğini algılayabilirsiniz.
 
Başlatıldıktan sonra, uygulama yeni bir günlük oluşturur ve bu günlük yeni bir pencerede görüntülenir. Günlüğü bir dosyaya kaydetmek için Dosya -> Günlüğü kaydet seçeneğine gidin. Günlük dosyaları daha sonra açılıp görüntülenebilir. Varolan bir günlüğü açmak için, Dosya -> Günlük aç menüsünü kullanın. Ana program penceresinde, ESET SysInspector her zaman aynı anda tek bir günlük görüntüler.

Not

İki günlük dosyasını karşılaştırmanız durumunda, Dosya -> Günlüğü kaydet seçeneklerini belirleyin ve ZIP dosyası olarak kaydedin, her iki dosya da kaydedilir. Bu dosyayı daha sonra açarsanız, içerilen günlükler otomatik olarak karşılaştırılır.

İki günlüğü karşılaştırıyorsanız, temel anlamda, geçerli olarak etkin bir günlüğü bir dosyaya kaydedilmiş günlükle karşılaştırırsınız. Günlükleri karşılaştırmak için, Dosya -> Günlüğü karşılaştır seçeneklerini kullanın ve Dosya seç öğesini seçin. Seçilen günlük, ana program pencerelerinde etkin olan günlükle karşılaştırılacaktır. Sonuçta elde edilen karşılaştırma günlüğünde, yalnızca bu iki günlük arasındaki farklar görüntülenecektir.

SysInspector, görüntülenen öğelerin yanında, karşılaştırılan günlükler arasındaki farkları tanımlayan simgeler gösterir.
Nod32 sinsp comp icons removed Karşılaştır ile işaretli öğeler yalnızca etkin günlükte bulunabilir ve açılan karşılaştırma günlüğünde yoktur. Nod32 sinsp comp icons added Karşılaştır ile işaretli öğeler ise açılan günlükte vardır ancak etkin olan günlükte yoktur.

Öğelerin yanında görüntülenebilen tüm simgelerin açıklamaları:

Nod32 sinsp comp icons added Karşılaştır yeni değer, önceki günlükte yok
Nod32 sinsp comp icons added in branch Karşılaştır ağaç yapısı bölümü, yeni değerler içeriyor
Nod32 sinsp comp icons removed Karşılaştır kaldırılan değer, yalnızca önceki günlükte var
Nod32 sinsp comp icons removed in branch Karşılaştır ağaç yapısı bölümü, kaldırılan değerler içeriyor
Nod32 sinsp comp icons replaced Karşılaştır değer / dosya değiştirilmiş
Nod32 sinsp comp icons replaced in branch Karşılaştır ağaç yapısı bölümü, değiştirilmiş değerler / dosyalar içeriyor
Nod32 sinsp comp icons got lower Karşılaştır risk düzeyi düşmüş / önceki günlükte daha yüksekti
Nod32 sinsp comp icons got higher Karşılaştır risk düzeyi artmış / önceki günlükte daha düşüktü

Sol alt köşede görüntülenen açıklama bölümünde tüm simgeler açıklanır ve karşılaştırılan günlüklerin adları görüntülenir.

Nod32 sinsp comp bar Karşılaştır

Herhangi bir karşılaştırma günlüğü bir dosyaya kaydedilip daha sonra açılabilir.

Örnek:

Sistem hakkında özgün bilgileri kaydeden bir günlük oluşturun ve günlüğü previous.xml adında bir dosyaya kaydedin. Sistem üzerinde değişiklikler yapıldıktan sonra, SysInspector uygulamasını açın ve bu uygulamanın yeni bir günlük oluşturmasını sağlayın. Bunu current.xml adında bir dosyaya kaydedin.
Bu iki günlük arasındaki değişiklikleri izlemek için, Dosya -> Günlüğü karşılaştır seçeneğine gidin. Program, günlükler arasındaki farkları gösteren bir karşılaştırma günlüğü oluşturacaktır.

Aynı sonuç, aşağıdaki komut satırı seçeneği kullanılarak da elde edilebilir:

SysIsnpector.exe current.xml previous.xml

 

Karşılaştır