İleti biçimi

Nod32 ea format notice İleti biçimi

Uzak bilgisayarlarda görüntülenen olay iletilerinin biçimi.

Tehdit uyarısı ve bildirim iletilerinin önceden tanımlı varsayılan bir biçimi vardır. Bu biçimi değiştirmemenizi öneririz. Ancak bazı durumlarda (örneğin, otomatik e-posta işleme sisteminiz varsa), ileti biçimini değiştirmeniz gerekebilir.

İletideki anahtar sözcüklerin (% işaretiyle ayrılan dizeler) yerine, uyarıya özel gerçek bilgiler koyulur. Kullanılabilen anahtar sözcükler şunlardır:

  • %TimeStamp% – Olayın tarihi ve saati

  • %Scanner% – İlgili modül

  • %ComputerName% – Uyarının oluştuğu bilgisayarın adı

  • %ProgramName% – Uyarıyı oluşturan program

  • %InfectedObject% – Etkilenen dosyanın, iletinin, vb.’nin adı.

  • %VirusName% – Etkilenmenin tanımı

  • %ErrorDescription% – Virüs olmayan olayın açıklaması

%InfectedObject% ve %VirusName% anahtar sözcükleri yalnızca tehdit uyarısı iletilerinde, % ErrorDescription% anahtar sözcüğüyse yalnızca olay iletilerinde kullanılır.

İleti biçimi