Lisans

ÖNEMLİ UYARI: Karşıdan yükleme, yükleme, kopyalama ve kullanmadan önce lütfen bu ürüne ilişkin aşağıdaki hükümleri okuyun. BU ÜRÜNÜ KARŞIDAN YÜKLEDİĞİNİZDE, YÜKLEDİĞİNİZDE, KOPYALADIĞINIZDA YA DA KULLANDIĞINIZDA BU HÜKÜM VE KOŞULLARI ONAYLADIĞINIZI İFADE ETMİŞ SAYILIRSINIZ.

Yazılım Kullanımı için Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi.

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava adresinde mukim ve Bratislava I. Bölge Mahkemesinin Ticaret Sicil Kaydında Bölüm Sro, Ek No 3586/B, BIN: 31 333 535 numarasıyla kayıtlı ESET, spol. s r. o. (“Sağlayıcı”) ile fiziksel veya tüzel bir kişi olan siz (“Son Kullanıcı”) arasında yazılım kullanımı üzerine yapılan bu sözleşme (“Sözleşme”) size bu belgenin 1. Maddesinde tanımlanan Yazılımın kullanım hakkını tanır. Bu belgede 1. Maddede tanımlanan Yazılım CD-ROM veya DVD’de saklanabilir, elektronik posta üzerinden gönderilebilir, Internet üzerinden yüklenebilir, Sağlayıcının sunucularından yüklenebilir ya da aşağıda ifade edilen hüküm ve koşullar çerçevesindeki diğer kaynaklardan elde edilebilir.

BU BİR SATIN ALMA SÖZLEŞMESİ DEĞİL ANCAK SON KULLANICININ HAKLARI HAKKINDA BİR SÖZLEŞMEDİR. Sağlayıcı Yazılım kopyası ile, varsa, Yazılım ticari ambalajında sağlandığı fiziksel ortamların ve Son Kullanıcının bu Sözleşme uyarınca hak kazandığı tüm Yazılım kopyalarının sahibi olarak kalır.

Yazılımı karşıdan yüklerken, yüklerken, veya kullanırken “Kabul Ediyorum” düğmesini tıklattığınızda, Yazılımın tabi olduğu hüküm ve koşulları onayladığınızı ifade etmiş olursunuz. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü kabul etmiyorsanız, “Reddet” ya da “Kabul Etmiyorum” düğmesini tıklatın, karşıdan yükleme ya da yükleme işlemini iptal edin veya Yazılım, yükleme ortamı, birlikte gelen belgeler ve satın alma makbuzunu yok edin ya da ESET’e veya Yazılımı aldığınız yere iade edin.

YAZILIMI KULLANMANIZIN, BU SÖZLEŞMEYİ OKUDUĞUNUZ, ANLADIĞINIZ VE HÜKÜMLERİNE TABİ OLMAYI KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELDİĞİNİ KABUL ETMİŞ SAYILIRSINIZ.

1. Yazılım. Bu Sözleşmedeki Yazılım, (i) ESET NOD32 Antivirus bilgisayar programı ve tüm parçaları, (ii) disklerin, CD-ROM’ların, DVD’lerin, e-posta raporlarının ve tüm eklerinin, varsa, bu Sözleşmenin ekli bulunduğu, CD-ROM, DVD üzerinde ya da Internet üzerinden elektronik postada nesne kodu biçiminde sağlanmış Yazılım dahil diğer ortamların içindekiler, (iii) Yazılımın açıklaması, teknik özellikleri, özelliklerinin açıklaması, kullanımının açıklaması, Yazılımım kullanıldığı arabirimin açıklaması dahil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla Yazılıma ilişkin her türlü yönerge malzemesi ve belgeleri, Yazılımın el kitabı ya da yükleme el kitabı ya da Yazılımın doğru kullanımını tanımlayan her türlü açıklama (“Belgeler”), (iv) Yazılımın kopyaları, Yazılımın, varsa, hatalarının onarımı, Yazılıma yapılan eklemeler, Yazılımın eklentileri, Yazılımın değiştirilmiş sürümleri, Yazılımın yeni sürümleri ve sağlanırsa, Sağlayıcının bu belgenin 4. Maddesi uyarınca size Lisans hakkını tanıdığı Yazılım parçalarının yükseltmelerini içerir. Sağlayıcı Yazılımı yalnızca yürütülebilir kod biçiminde sağlar.

2. İzinsiz girişlerin ve bilgilerin Sağlayıcıya iletilmesi. Yazılım, yeni bilgisayar virüsü örneklerini, diğer benzeri zararlı bilgisayar programlarını ve şüpheli ya da sorunlu dosyaları (bundan sonra “İzinsiz Girişler” olarak anılacaktır) toplayan ve Yazılımın yüklü olduğu bilgisayar ve/veya platform hakkındaki bilgilerle (bundan sonra “Bilgiler” olarak anılacaktır) birlikte Sağlayıcıya gönderen bir işlev içerir. Bilgiler; Son Kullanıcı ve/veya Yazılımın yüklendiği bilgisayarın diğer kullanıcıları hakkındaki veriler (kişisel veriler dahil), bilgisayar, işletim sistemi ve yüklü programlar hakkında bilgiler, Yazılımın yüklendiği bilgisayardaki dosyalar ve İzinsiz Girişlerden etkilenmiş dosyalar ve bu tür dosyalar hakkında detaylar içerebilir. Sağlayıcı, aldığı Bilgileri ve İzinsiz Girişleri, İzinsiz Girişler ile ilgili araştırmalar için kullanacak ve alınan Bilgilerin gizli kalmasını sağlamak için uygun önlemleri alacaktır. Bu Sözleşmeyi kabul edip Yazılımın yukarıda açıklanan işlevini etkinleştirerek, İzinsiz Girişlerin ve Bilgilerin Sağlayıcıya iletilebileceğini kabul etmiş ve aynı zamanda Sağlayıcıya elde edilen Bilgileri işlemek için ilgili yasal düzenlemeler uyarınca gerekli onayı vermiş sayılırsınız.

3. Yükleme. Bir CD-ROM veya DVD’de sağlanmış, elektronik posta üzerinden gönderilmiş, Internet’ten gönderilmiş, Sağlayıcının sunucularından yüklenmiş ya da diğer kaynaklardan elde edilmiş olan Yazılımın yüklenmesi gerekir. Yazılımı, en az Belgelerde ifade edilen gereksinimlerle uyumlu doğru şekilde yapılandırılmış bir bilgisayara yüklemelisiniz. Yüklemenin şekli Belgelerde belirtilmiştir. Yazılımı yüklediğiniz bilgisayara Yazılımı istenmeyen biçimde etkileyebilecek bilgisayar programları veya donanımlar yüklenmemelidir.

4. Lisans. Bu Sözleşmeyi kabul etmeniz ve 17. Maddede bahsedilen Lisans Ücretini ödeme tarihi geldiğinde ödemeniz kaydıyla, Sağlayıcı size Yazılımı bir bilgisayarın sabit sürücüsüne veya kalıcı veri depolama için benzer bir ortama yükleme, Yazılımı bir bilgisayar sisteminin belleğine yükleme ve depolama ve Yazılımı, bilgisayar sistemlerinin maksimum sayısının Son Kullanıcının siparişinde belirttiği ve Son Kullanıcının ilgili ücreti (“Lisans”) ödediği sayıya eşit olması koşuluyla bilgisayar sistemlerinde uygulama, depolama ve görüntüleme için münhasır olmayan ve devredilemeyen bir hak tanır. Tek kullanıcı aşağıdakileri ifade eder: (i) Yazılımın bir bilgisayar sistemine yüklenmesi veya (ii) bir lisansın kapsamı posta kutusu sayısıyla sınırlıysa, tek kullanıcı bir Posta Kullanıcı Aracısı (“PKA”) üzerinden elektronik posta alan bir bilgisayar kullanıcısını ifade eder. PKA elektronik postayı kabul eder ve ardından otomatik olarak birçok kullanıcıya gönderirse, kullanıcı sayısı elektronik postanın dağıtıldığı gerçek kullanıcı sayısına göre belirlenir. Bir posta sunucusu bir posta geçidinin işlevini gerçekleştiriyorsa, kullanıcı sayısı söz konusu geçidin hizmet verdiği posta sunucularının sayısına eşit olur. Herhangi bir sayıda elektronik posta adresi (örneğin, öteki adlarıyla birlikte) tek bir kullanıcıya yönlendiriliyorsa ve bir kullanıcı bunları kabul ediyorsa ve postalar daha fazla kullanıcı için istemcinin tarafına otomatik olarak dağıtılmıyorsa, Lisans yalnızca bir tek bilgisayar için gereklidir.

5. Son Kullanıcının haklarını kullanması. Son Kullanıcı haklarını bizzat ya da varsa çalışanlarınız üzerinden kullanmalısınız. Son Kullanıcı olarak, Yazılımı faaliyetlerinizi güvence altına almak ve yalnızca Lisansını aldığınız ve karşılığını ödediğiniz bilgisayar sistemleri için koruma sağlamak için kullanabilirsiniz.

6. Son Kullanıcı haklarının sınırlandırılması. Aşağıdaki istisnai durumlar dışında Yazılımı kopyalayamaz, dağıtamaz, parçalarına ayıramaz veya türetilmiş sürümlerini oluşturamazsınız:
(a) Arşivlenen yedek kopyanızın başka bir bilgisayara yüklenmemesi veya kullanılmaması kaydıyla, kalıcı veri depolama amacıyla bir ortam üzerine kendiniz için yedek olarak Yazılımın bir kopyasını kayd
edebilirsiniz. Yazılımın başka bir kopyasının oluşturulması bu Sözleşmenin ihlal edilmesi anlamına gelir.
(b) Yazılım veya Yazılımın kopyalarını kullanma, değiştirme, yorumlama, çoğaltma veya devretme haklarını, bu Sözleşmede açıkça ifade edilen yollar dışında kullanamazsınız.
(c) Yazılımı başka bir kişiye satamaz, alt lisansını veremez ya da finansal kiralama yoluyla veremez veya Yazılımı başka birinden kiralayamaz ya da ödünç veremezsiniz.
(d) Yazılımın kaynak kodunu analiz edemez, derlemesini çözemez, bileşenlerine ayıramaz veya Yazılımın kaynak kodunu başka herhangi bir yöntemle elde etmeye, bu tür sınırlamalar yasalarca açık bir biçimde yasaklanmadığı sürece çalışamazsınız.
(e) Yazılımı temel alan bir türev çalışma oluşturamazsınız.
(f) Yazılımı yalnızca Telif Hakkı Yasası ve diğer fikri mülkiyet haklarından doğan tüm ilgili sınırlamalar dahil olmak ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, Yazılımı kullanımınızın tabi olduğu tüm ilgili yasal düzenlemelerle uyumlu şekilde kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.
(g) Deneme sürümü ya da Satılık Olmayan (“SO”) şeklinde elde edilmiş Yazılımı, 17. Maddede sözü edilen Lisans Ücretinin ödemesinden kaçınma amacıyla kullanamazsınız.

7. Telif Hakkı. Yazılım ve kanuni mülkiyet hakkı ve fikri mülkiyet hakları dahil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla tüm haklar ESET ve/veya onun adına lisans veren taraflara aittir. ESET uluslararası anlaşmaların hükümleri ve Yazılımın kullanıldığı ülkenin ilgili diğer tüm yasaları tarafından korunur. Yazılımın yapısı, düzeni ve kodu ESET’e ve/veya onun adına lisans veren taraflara ait ticari sırlardır ve gizli bilgilerdir. 6. Madde (a) altında belirtilen durumlar dışında Yazılımı kopyalayamazsınız. Bu kapsamda oluşturduğunuz tüm kopyaların Yazılımda belirtilen telif hakkı ve kanuni mülkiyet hakkı bildirimlerini içermesi gerekir. Yazılımın kaynak kodunu analiz eder, derlemesini çözer, bileşenlerine ayırır veya başka herhangi bir yöntemle bu Sözleşmenin hükümlerini ihlal edecek bir şekilde Yazılımın kaynak kodunu elde etmeye çalışırsanız, bu şekilde elde edilen her türlü bilgi ortaya çıktığı andan itibaren otomatik olarak ve geri alınamaz şekilde tamamen Sağlayıcıya devredilmiş ve Sağlayıcıya ait sayılır.

8. Hakların saklı tutulması. Bu Sözleşmede, Yazılımın Son Kullanıcısı olarak size açıkça verilmemiş haklar dışında Yazılıma ait olan tüm haklar Sağlayıcının kendisi tarafından saklı tutulur.

9. Birden çok dil sürümü, daha fazla işletim sistemi için sürümler, birden çok kopya. Yazılım birden çok platform veya dili destekliyorsa veya Yazılımın birden fazla kopyasını aldıysanız, Yazılımın sürüm ve kopyalarını, tarafınızca siparişte belirtilen ve bu belgedeki 17. Maddede sözü edilen ilgili Lisans Ücretini ödediğiniz bilgisayar sistemi sayısından daha çok bilgisayar sistemine yükleyemezsiniz. Yazılımın tarafınızca kullanılmayan sürüm veya kopyalarını başka kişilere satamaz, finansal kiralama yoluyla veremez, kiralayamaz, alt lisansını veremez, ödünç veremez veya devredemezsiniz.

10. Sözleşmenin başlangıcı ve süresi. Bu Sözleşme, Yazılımı yüklediğiniz ilk günden itibaren geçerli ve yürürlüktedir. Son Kullanıcı olarak haklarınız, bu Sözleşmenin herhangi bir hükmüne uymadığınız durumda, Sağlayıcıdan bir bildirime gerek olmaksızın otomatik olarak ve anında sona erer. Böyle bir durumda, bir an önce Yazılımı, varsa tüm yedek kopyalarını ve ilgili tüm malzemeleri silmeli, yok etmeli veya ESET ya da Yazılımı aldığınız yere, masrafları size ait olmak üzere iade etmelisiniz.
Bu Sözleşme, Yazılım için siparişinizde tarafınızca belirtilen süreye göre, bir veya iki yıllık bir başlangıç dönemi boyunca yürürlükte kalır ve bu belgedeki 17. Maddede söz edilen Lisansın uzatılması için geçerli Lisans Ücretini ödemeniz kaydıyla başka bir ya da iki yıllık dönem için tekrarlanarak uzatılabilir.
Bu Sözleşmenin fesih biçiminden bağımsız olarak 7., 8., 11., 13. ve 20. Madde hükümleri süre sınırı olmaksızın geçerli kalır.

11. SON KULLANICI BEYANLARI. SON KULLANICI OLARAK, HİÇBİR TÜRDE AÇIK VEYA ZIMNİ BİR GARANTİ OLMAKSIZIN YAZILIMIN “OLDUĞU GİBİ KOŞULU” İLE SAĞLANDIĞINI VE İLGİLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, SAĞLAYICI, ONUN ADINA LİSANS VEREN TARAFLAR YA DA TELİF HAKKI SAHİPLERİ, ÖZELLİKLE SATIŞ GARANTİSİ YA DA ÖZEL BİR AMACA UYGUNLUK YA DA YAZILIMIN HERHANGİ BİR PATENT, TELİF HAKKI, TİCARİ MARKA VEYA DİĞER ÜÇÜNCÜ KİŞİ HAKLARINI İHLAL ETMEDİĞİ GARANTİSİ GİBİ HİÇBİR AÇIK VEYA ZIMNİ BEYANDA BULUNMAMAKTA VEYA GARANTİ VERMEMEKTEDİR. SAĞLAYICI YA DA BAŞKA BİR TARAF, YAZILIMDA YER ALAN İŞLEVLERİN GEREKSİNİMLERİNİZE UYACAĞI YA DA YAZILIMIN ÇALIŞMASININ DÜZGÜN VE HATASIZ OLACAĞINA İLİŞKİN BİR GARANTİ VERMEZ. HEDEFLEDİĞİNİZ SONUÇLARA ULAŞMAK İÇİN YAZILIMI SEÇMENİZE İLİŞKİN VE YAZILIMI YÜKLEME, KULLANMA VE ELDE EDECEĞİNİZ SONUÇLAR İÇİN HER TÜRLÜ YÜKÜMLÜLÜK VE RİSKİN TARAFINIZA AİT OLDUĞUNU KABUL ETMİŞ SAYILIRSINIZ.

12. Başka yükümlülük kabul edilmez. Bu Sözleşme, bu Sözleşmede özel olarak listelenen yükümlülükler dışında, Sağlayıcı tarafında başka bir yükümlülük getirmez.

13. GARANTİNİN SINIRLANDIRILMASI. İLGİLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, SAĞLAYICI, ÇALIŞANLARI VEYA ONUN ADINA LİSANS VEREN TARAFLAR HİÇBİR DURUMDA, BİR SÖZLEŞMEDEN, KASITLI KÖTÜYE KULLANIM, İHMAL VEYA YÜKÜMLÜLÜK DOĞURAN BAŞKA BİR DURUMDAN, YAZILIMIN KULLANILMASI YA DA KULLANILMASININ İMKANSIZ OLMASINDAN KAYNAKLANAN HER TÜRLÜ KAR, GELİR VEYA SATIŞ KAYBI YA DA VERİ KAYBI VEYA YEDEK PARÇA VEYA SERVİS İÇİN YAPILAN MASRAFLAR, MALA GELEN ZARAR, KİŞİSEL YARALANMA, İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASI, TİCARİ BİLGİLERİN KAYBI YA DA HER TÜRLÜ ÖZEL, DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, EKONOMİK, TELAFİ GEREĞİ, CEZAİ YAPTIRIMA KONU OLAN, ÖZEL VEYA NETİCEDE OLUŞAN ZARARLARDAN, SAĞLAYICI VEYA ONUN ADINA LİSANS VEREN TARAFLARIN BU TÜR BİR ZARAR OLASILIĞINDAN HABERDAR EDİLMELERİ DURUMUNDA DAHİ, SORUMLU DEĞİLDİR. BELİRLİ ÜLKE VE HUKUK SİSTEMLERİ SORUMLULUĞUN REDDİNE DEĞİL, ANCAK SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERDİĞİNDEN, SAĞLAYICI, ÇALIŞANLARI YA DA ONUN ADINA LİSANS VEREN TARAFLARIN SORUMLULUĞU LİSANS İÇİN ÖDEDİĞİNİZ ÜCRETLE SINIRLANDIRILMIŞTIR.

14. Bu Sözleşmede yer alan hiçbir hüküm, yasaların tüketici haklarını ve konumunu tanıdığı bu tür bir tarafın haklarını etkilemez. Sağlayıcı kendi adına, çalışanları ve onun adına lisans veren taraflar adına, başka bir amaç veya başka bir konu dışında, 13. Maddede ileri sürülen yükümlülük, sorumluluk ve garantilerin reddi, hariç tutulması veya sınırlandırılması amacıyla hareket eder.

15. Destek. Sağlayıcı, yalnızca Yazılımın alındığı ülkenin dilindeki Yazılımın en güncel sürümü için teknik destek sağlar. Lisans süresi boyunca Son Kullanıcı aşağıdaki hizmetleri kullanma hakkına sahiptir:
(a) Teknik Yardım. Sağlayıcı ya da iş ortakları, yayınlanan çalışma saatleri içerisinde Yazılımın en güncel sürümünün kullanımına ilişkin yardım ve sorun giderme ve hata ayıklama desteği sağlamalıdır. Çalışma saatleri dışında alınan her türlü yardım ve destek gereksinimi, sonraki işgününde alınmış kabul edilir. Yardım ve destek gereksinimi telefon, faks veya e-posta üzerinden, Belgelerde veya Sağlayıcı ya da iş ortaklarının Web sitelerinde belirtilen, bu amaç için ayrılmış telefon numaraları
veya e-posta adresleri kullanılarak Sağlayıcıya gönderilebilir. Yardım ve destek gereksinimi yeterli derecede belirli olmalı ve rapor edilen sorunun tekrarlanmasını sağlayacak verileri içermelidir. Gerektiğinde Son Kullanıcı rapor edilen bir sorunun çözülmesinde gerekli yardımı sağlamaktan sorumludur.
(b) Güncelleme. Güncelleme, Sağlayıcının web sitelerinde ya da iş ortaklarının web sitelerinde yayınladığı, Yazılımın ya da tek tek parçalarının her yeni sürümü veya değişikliğini içerir. Sağlayıcı Güncellemeyi, Internet ağı üzerinden web sitelerinin korunan alanından Son Kullanıcının erişimine açık hale getirir. Güncellemeye erişim için bir kullanıcı adı ve kullanıcı oturum açma parolası (“Kimlik Bilgileri”) ile oturum açmak gerekir. Son Kullanıcının Kimlik Bilgileri alfasayısal karakterlerin rasgele bir birleşiminden oluşur ve Sağlayıcının işletme sistemi tarafından otomatik olarak oluşturulur. Kimlik Bilgileri Son Kullanıcıya e-posta iletisi biçiminde, Lisanslı Ürünün ticari ambalajı içerisinde veya başka uygun bir yöntemle sunulur. Son Kullanıcı Kimlik Bilgilerini hasar, kayıp veya kötüye kullanımdan korumakla yükümlüdür. Son Kullanıcının Kimlik Bilgilerini ilk hatalı kullanımının tespit edilmesi üzerine Sağlayıcı orijinal Kimlik Bilgilerinin işlevini geçersiz hale getirir ve Son Kullanıcıya yeni Kimlik Bilgileri verir (“Yedek Kimlik Bilgileri”). Son Kullanıcı, bilgisayar sistemlerinin çalışma kayıtlarına erişim, dosyalara ve diğer gerekli bilgilere erişim kayıtları dahil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla Kimlik Bilgilerinin kötüye kullanımının araştırılması durumunda Sağlayıcıya istediği tüm verileri sağlamakla yükümlüdür. Yedek Kimlik Bilgilerinin kötüye kullanıldığının tespit edildiği durumlarda Sağlayıcı kendi takdirine bağlı olarak Son Kullanıcı için yeni Yedek Kimlik Bilgileri çıkarabilir veya Lisansı anında, Son Kullanıcıya tazminat hakkı tanımadan iptal edebilir. Sağlayıcının zarar tazmini hakkı, Lisansın anında iptalinden etkilenmez. Son Kullanıcı Güncellemeyi yalnızca Sağlayıcı ile sözleşmeli ortaklarının web sitelerinden (“Yetkili Kaynaklar”) almakla yükümlüdür. Son Kullanıcı, Lisanslı Ürünün her yeni sürümünü veya değişikliklerini elde ettiği anda ya da Sağlayıcı tarafından Yazılımda, Belgelerinde veya Sağlayıcı ya da iş ortaklarının web sitelerinde belirtilen süre içerisinde yüklemeyi kabul etmiş sayılır. Sağlayıcı, Son Kullanıcının Yazılımın her yeni sürümünü veya değişikliklerini ve/veya Güncelleme yüklemelerini Yetkili Kaynaklardan yükleme yükümlülüğünü ihlal etmesinden doğan hasarlardan sorumlu tutulamaz.
(c) Destek Hizmeti Verilmemesi. Sağlayıcı, özellikle rapor edilen hata aşağıdaki özelliklere sahip olduğunda ve aşağıdaki durumlarda bir destek hizmeti vermek zorunda değildir:
i. Hatanın Yazılıma, kaynak kodunu yetkisiz müdahale ya da Yazılımın parametre ve ayarlarının yanlış kullanımından kaynaklanması;
ii. Hatanın servis personelinin kusuru sonucu ortaya çıkması ya da Yazılımın Belgelere uymayan şekilde kullanılmasından kaynaklanması;
iii. Hatanın Son Kullanıcının yüklemediği bir Güncelleme sürümü ile önceden çözümlenmiş olması;
iv. Son Kullanıcının bu belgedeki 17. Maddede sözü edilen Lisans Ücretini ödememiş olması veya
v. bu Sözleşmede başka bir şekilde öngörüldüğü durumlarında.
(d) Eğitim. Bu Sözleşme ile Son Kullanıcı için, Yazılımın kullanımına ve yüklenmesine yönelik bir eğitim ve uygulamayla ilişkili bir servis sağlama hakkı doğmaz.

16. Son Kullanıcının Değişmesi. Son Kullanıcı Lisansı ve bu Sözleşmeden doğan tüm haklarını, yalnızca Sağlayıcının onayı ile ve ancak yeni Son Kullanıcının, bu Sözleşme çerçevesinde orijinal Son Kullanıcıya atanan tüm hak ve yükümlülükleri kabul ettiğini beyan etmesi koşuluyla başka bir Son Kullanıcıya devredebilir.

17. Lisans Ücreti ve Ödeme Koşulları. Yazılımı değerlendirme amacıyla kullanma hakkını alırsınız. Sağlayıcı ya da iş ortaklarının fiyat listesini tewmel alan ve Yazılım için belirlenen bilgisayar sistemi sayısına göre bir Yazılım bir Lisans Ücreti belirlenir (“Lisans Ücreti”). Lisans Ücretinin ödenmesi üzerine, Yazılımı kullanma hakkına sahip olduğunuz süre boyunca Yazılımı bu Sözleşmedeki hüküm ve koşullara uygun olarak kullanma hakkına sahip olursunuz. Bir fatura veya Sağlayıcı tarafından verilen benzer bir belgede başka bir son ödeme tarihi belirtilmediği sürece, Lisans Ücreti yazılımın teslimi üzerine ödenmelidir. Sağlayıcının gelir vergileri dışında, Yazılım Lisansının verilmesiyle ilişkili, ilgili yasalarca öngörülen vergi ve harçların ödenmesi sizin sorumluluğunuzdadır. Son ödeme tarihine kadar Lisans Ücretini ödemezseniz, Yazılım Lisansınız otomatik olarak iptal edilir ve avukat masrafları ve mahkeme ücretleri dahil, ödenmesi gereken borcun tahsil edilmesiyle ilişkili tüm masrafları karşılamak durumunda olursunuz. Lisans Ücreti ödeme yükümlülüğü SO veya deneme sürümü olarak sağlanan Yazılımlar için geçerli değildir.

18. SO ve Deneme Sürümü. SO veya deneme sürümü olarak sağlanan Yazılımı yalnızca Yazılım özelliklerini doğrulamak ve sınamak amacıyla kullanabilirsiniz. SO Yazılımı demo amacıyla da kullanabilirsiniz.

19. Son Kullanıcıdaki Veriler ve Hakların Koruması. Son Kullanıcı olarak Sağlayıcıya, kimliğinizi belirlemesini sağlayan verileri devretme, işleme ve kaydetme yetkisini vermiş sayılırsınız. Sağlayıcının kendi yöntemleriyle Yazılımı bu Sözleşmenin hükümlerine uygun bir biçimde kullanıp kullanmadığınızı denetleyebileceğini kabul etmiş sayılırsınız. Yazılımın, Sağlayıcının ya da iş ortaklarının bilgisayar sistemleri ile bağlantı kurarak Yazılımın işlevlerini ve Yazılımı kullanma yetkisini sağlamak ve Sağlayıcının haklarının korunması amacıyla veri aktarılabileceğini kabul etmiş sayılırsınız.

20. İhracat ve Yeniden İhracat Denetimi. Yazılım, Yazılım ve parçaları hakkındaki bilgiler dahil olmak üzere Yazılımın Belgeleri veya parçaları, ilgili yasalar çerçevesinde çıkarılmasından yetkili hükümetlerce çıkarılabilecek yasal düzenlemeler çerçevesinde ithalat ve ihracatların izlenmesine ilişkin önlemlere tabidir. İlgili tüm ithalat ve ihracat düzenlemelerine katı bir şekilde uymayı kabul etmiş ve Yazılımın ihracatı, yeniden ihracatı, aktarılması veya ithalatı için lisans almaktan sorumlu olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

21. Bildirimler. Tüm bildirimler, iade edilen Yazılım ve Belgeler aşağıdaki adrese gönderilmelidir: ESET, spol. s r. o., Aupark Tower, 16th floor, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic.

22. Tabi Olunan Yasa. BU Sözleşme Slovak yasalarına tabidir ve bu yasalara uygun şekilde yorumlanır. Son Kullanıcı ve Sağlayıcı, yürürlükteki yasalar ve Malların Uluslararası Satışına İlişkin Anlaşmalar hakkındaki Birleşmiş Milletler Konvansiyonu arasındaki ihtilaflı hükümlerin geçerli olmadığını kabul etmiş sayılır. Sağlayıcı hakkındaki iddia veya anlaşmazlıklarınızla ya da Yazılımı kullanmanızla bir şekilde ilişkili durumlardaki münhasır yargılama yetkisinin Slovakya, Bratislava I. Bölge Mahkemesine ait olduğunu ve de bu tür anlaşmazlık ve iddialarla bağlantılı olarak Bratislava I. Bölge mahkemesinde kişisel yargılama yetkisinin kullanılmasını kabul etmiş ve açıkça onaylamış sayılırsınız.

23. Genel Hükümler. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz
olması durumunda, bu Sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemez. Bu hükümler, bu belgede belirtilen hüküm ve koşullar çerçevesinde geçerli ve uygulanabilir kalır. Bu belgede yapılacak değişiklikler yalnızca yazılı olabilir ve bu tür bir değişiklik Sağlayıcı adına yasal bir temsilci tarafından imzalanmalıdır.
Sağlayıcı ile sizin aranızda yapılan bu Sözleşme, Yazılım için geçerli tek ve tüm Sözleşmeyi temsil eder ve Yazılıma ilişkin önceki her türlü beyan, görüşme, yükümlülük, rapor veya tanıtımı tamamen geçersiz kılar ve bunların yerine geçer.

Lisans