Tarama hedefleri

Nod32 ea scan target Tarama hedefleri

Bu bölüm sızmaları denetlemek için nesne (bellek, sürücü, kesim, dosya ve klasör) tanımlamanızı sağlar.

Tarama profili - seçilen hedefleri taramak için kullanılacak bir profil seçin
Tarama hedefleri - aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Profil ayarlarıyla – seçili profilde belirtilen hedefleri kullanır
Çıkarılabilir medya – tüm çıkarılabilir medyayı seçer
Yerel sürücüler – tüm yerel sürücüleri seçer
Ağ sürücüleri – eşlenen tüm ağ sürücülerini seçer
Seçim yok – hedeflerin seçimini iptal eder

Ağaç yapısında, taramak istediğiniz nesnelere karşılık gelen onay kutularını işaretleyin.

Klasör ağaç yapısının altındaki düzenlenebilir satır, seçili hedefi klasör ağaç yapısında hızlı bir şekilde taşımaya veya doğrudan istenen hedefe eklemeye olanak verir. Doğrudan ekleme, yalnızca klasör ağaç yapısında “seçim yok” seçeneği belirlendiğinde gerçekleştirilebilir (varsayılan olarak “seçim yok” kullanılır).

Temizlemeden tara - Etkilenen öğeler otomatik olarak temizlenmez. Temizlemeden tarama, geçerli koruma durumuna yönelik genel bir bakış edinmenizi sağlar. Taramayla ilgili bilgiler bir tarama günlüğüne kaydedilir.
Kurulum… - tarayıcıyı ayrıntılı bir şekilde ayarlamak için bu düğmeyi tıklatın. Kullanılabilen seçenekler Tarayıcı kurulumu‘nda açıklanır.
Kaydet - klasör ağaç yapısında yapılan seçimler dahil, hedeflerde yapılan değişiklikleri kaydeder.

Tarama hedefleri