Gelişmiş ayarlar

Nod32 config advanced amon Gelişmiş ayarlar

Yeni oluşturulan ve değiştirilen dosyalar için ek ThreatSense parametreleri

Aşağıdaki ayarlar yalnızca dosya oluşturulduğunda ve değiştirildiğinde sistem kaynaklarını kaydetmek için kullanılır:

Çalışma zamanı paketleyicileri

Çalışma zamanı paketleyicileri taramayı açma/kapatma arasında geçiş yapar.

Kendiliğinden açılan arşiv dosyaları

Kendiliğinden açılan arşivleri (SFX) taramayı açma/kapatma arasında geçiş yapar.

Gelişmiş sezgisel tarama

Gelişmiş sezgisel taramayı açar/kapatır. Gelişmiş sezgisel tarama, virüs imza veritabanı güncellemesi yayımlanmadan önce yeni oluşturulan tehditleri algılar.

Varsayılan arşiv tarama ayarları

Bu seçenek belirlenirse, varsayılan tarama parametreleri kullanılır.

Arşiv iç içe geçme düzeyi

Varsayılan arşiv tarama ayarlarının seçimini kaldırın ve arşivler için maksimum tarama düzeyini belirtin.

Maksimum dosya boyutu

Taranacak arşivler için maksimum dosya boyutunu ayarlamanıza olanak sağlar.

Yürütülen dosyalar için ek ThreatSense parametreleri

Dosya yürütmesinde gelişmiş sezgisel tarama

Dosyalar yürütüldüğünde varsayılan olarak gelişmiş sezgisel tarama kullanılmaz. Ancak bazı durumlarda bu seçeneği etkinleştirmek isteyebilirsiniz. Gelişmiş sezgisel taramanın yüksek sistem gereksinimleri nedeniyle bazı programların yürütülmesini yavaşlatabileceğini unutmayın.

 

Çıkarılabilir medyadan dosyalar yürütülürken gelişmiş sezgisel tarama

Bu seçenek etkinleştirilirse, çıkarılabilir medyadan yürütülebilir dosya çalıştırılırken gelişmiş sezgisel tarama kullanılır. ThreatSense altyapısı parametreleri için kullanılan çıkarılabilir medyayı tanımlamak üzere Özel durumlar düğmesini tıklatın (burada sezgisel tarama varsayılan olarak devre dışı bırakılır).

 

Çıkarılabilir medya

Çıkarılabilir medyayı engelle
Bilgisayara bağlı çıkarılabilir medyayı engellemek için bu seçeneği belirleyin. Bir medyanın kullanılabilir olmasını istiyorsanız, o medyayı engelleme dışında bırakın (Dışlamalar… düğmesini tıklatın).

 

 

Gelişmiş ayarlar