HTTP adres yönetimi

Nod32 ea config epfw scan http excludelist HTTP adres yönetimi

 

HTTP adres yönetimi

Bu bölümde, engellenecek, izin verilecek veya tarama dışında bırakılacak adreslerin listesini tanımlayabilirsiniz. Bu üç liste, Listeler açılır listesinde varsayılan olarak mevcuttur.

Özel HTTP listeleri oluşturmak için Listeler‘i tıklatın.

 

Yalnızca izin verilen adresler listesindeki HTTP adreslerine erişim izni ver
Bu seçenek etkinleştirilirse, izin verilen adresler listesinde bulunmayan tüm adresleri otomatik olarak engeller.

Etkin liste

Geçerli listeyi uygulamak için bu seçeneği belirleyin (böylece liste türüne bağlı olarak, dahil edilen adreslere izin verilir, söz konusu adresler engellenir veya tarama dışında bırakılır).

Listeden adres uygulanırken bildirim gönder

Bu seçenek etkinleştirilirse ve kullanıcı etkin listede bulunan bir web sitesini ziyaret ederse, bir bildirim penceresi görüntülenir.

 

Ekle…/Dosyadan

Listeye el ile (Ekle) veya basit metin dosyasından (Dosyadan) bir adres eklemenize olanak sağlar. Dosyadan seçeneği, metin dosyasında kayıtlı olan birden çok e-posta adresini eklemenize olanak sağlar.

 

Düzenle…

Adresleri el ile (örn. bir maske (“*” ve “?”) ekleyerek) düzenlemenize olanak sağlar.

 

Kaldır/Tümünü kaldır

Seçili adresi listeden silmek için Kaldır’ı tıklatın. Tüm adresleri silmek için, Tümünü kaldır’ı seçin.

 

Ver…

Bu seçenek, geçerli listedeki adresleri basit metin dosyasına kaydetmenize olanak sağlar.

 

Tüm listelerde, * (yıldız işareti) ve ? (soru işareti) özel simgeleri kullanılabilir. Yıldız işareti herhangi bir karakter dizesinin, soru işaretiyse herhangi bir simgenin yerine geçer. Dışarıda bırakılan adresler listesinin yalnızca güvenilen ve güvenli adresleri içermesi gerektiğinden, buradaki adresleri belirlerken çok dikkatli olmak gerekir. Benzer şekilde * ve ? simgelerinin de bu listede doğru kullanıldığından emin olunmalıdır.

HTTP adres yönetimi