Güncelleme profilleri

Çeşitli güncelleme yapılandırmaları için, belirli bir güncelleme görevi için kullanılabilen kullanıcı tanımlı güncelleme profilleri oluşturmak olasıdır. Internet bağlantı özellikleri düzenli olarak değiştiği için, çeşitli güncelleme profilleri oluşturmak özellikle mobil kullanıcılar için yararlıdır. Mobil kullanıcılar güncelleme görevini değiştirerek, Profilim içinde belirtilen yapılandırmayı kullanarak programı güncellemek mümkün olmadığında güncellemenin alternatif bir profil kullanılarak yapılacağını belirtebilirler.
Seçili profil penceresi o an seçili olan profili görüntüler. Varsayılan olarak, bu giriş Profilim seçeneğine ayarlanır. Yeni profil oluşturmak için, Profiller düğmesini tıklatın ve ardından Ekle düğmesini tıklatıp kendi Profil adınızı girin. Yeni bir profil oluştururken, varolan bir profilden Ayar kopyalamak olasıdır.

Profil kurulumu içerisinde, programın bağlanıp güncellemeleri yükleyeceği güncelleme sunucusunu belirtebilirsiniz; kullanılabilir sunucular listesinden herhangi bir sunucu kullanılabilir veya yeni bir sunucu eklenebilir. Şu an için varolan güncelleme sunucuları listesine, Güncelleme sunucusu altındaki açılır menü aracılığıyla erişilebilir. Yeni bir güncelleme sunucusu eklemek için, Seçili profil için ayarları güncelle bölümünde Düzenle…‘yi tıklatın ve ardından Ekle düğmesini tıklatın.

 

Güncelleme profilleri