Casus yazılım

Bu kategori kullanıcının onayı/bilgisi olmadan özel bilgileri gönderen tüm uygulamaları kapsar. Bu uygulamalar ziyaret edilen web siteleri listesi, kullanıcının ilgili kişiler listesindeki e-posta adresleri veya yazı yazarken kullanılan tuşların listesi gibi çeşitli istatistik verilerini göndermek için izleme işlevlerini kullanır.

Casus yazılım yazarları bu tekniklerin kullanıcıların ihtiyaçları ve ilgi alanları konusunda daha çok bilgi toplayarak hedefleri daha iyi belirlenmiş reklamlar yayımlamayı amaçladığını iddia eder. Buradaki sorun şudur: Yararlı uygulamalarla kötü amaçlı uygulamalar arasında net bir ayrım yoktur ve toplanan bilgilerin kötü niyetle kullanılmayacağından kimse emin olamaz. Casus yazılımlar tarafından toplanan veriler güvenlik kodları, PIN’ler, banka hesap numaraları ve benzerini içerebilir. Casus yazılımlar sıklıkla yazarı tarafından gelir elde etme veya yazılımı satın alanlara özel bir teklif sunma amacıyla bir programın ücretsiz sürümüyle birlikte gelir. Kullanıcılar sıklıkla programı yüklerken kendilerine ücretli sürüme yükseltme konusunda bir teklif sunulursa casus yazılımın varlığı konusunda bilgi sahibi olur.

Casus yazılımlarla birlikte geldikleri bilinen tanınmış ücretsiz yazılım ürünlerine örnek olarak P2P (eş düzey) ağların istemci uygulamaları verilebilir. Spyfalcon veya Spy Sheriff (ve daha pek çoğu) belirli bir casus yazılım alt kategorisine dahildir; casus yazılım önleme programları gibi görünürler, ancak gerçekte birer casus yazılım programıdırlar.
Bilgisayarınızda casus yazılım olarak belirlenen bir dosya varsa, büyük olasılıkla kötü amaçlı kod içeriyor olduğundan bunu silmeniz önerilir.

Casus yazılım