Virüsler

Bilgisayar virüsü bilgisayarınızdaki dosyaları bozan bir sızıntıdır. Virüsler, bir bilgisayardan diğerine yayılmak için biyolojik virüslere benzer teknikler kullandıklarından bu adı almıştır.
Bilgisayar virüsleri genelde yürütülebilir dosyalara ve belgelere saldırır. Virüs çoğalmak için hedef dosyanın sonuna kendi “gövdesini” ekler. Bilgisayar virüsünün çalışması kısaca şu şekilde açıklanabilir: etkilenen dosyanın yürütülmesinden sonra, virüs kendisini etkinleştirir (özgün uygulamadan önce) ve önceden tanımlanmış görevini gerçekleştirir. Özgün uygulama ancak bundan sonra çalışır. Kullanıcı kötü amaçlı programı kendisi çalıştırmadıkça veya açmadıkça (yanlışlıkla veya bilerek), virüs bilgisayarı etkileyemez.

Bilgisayar virüsleri etkinlikleri ve şiddetleri açısından farklılık gösterebilir. Bazıları kasıtlı olarak sabit disk sürücüsündeki dosyaları silebildiğinden aşırı tehlikelidir. Diğer yandan bazı virüsler gerçek bir zarara neden olmaz; yalnızca kullanıcıyı rahatsız eder ve yazarlarının teknik becerilerini gösterir.

Kötü amaçlı yazılım yazarlarını ticari olarak ilgilendirmediğinden virüslerle giderek daha az karşılaşıldığını belirtmek gerekir. Ayrıca “virüs” terimi, genelde tüm sızıntı türlerini kapsayacak şekilde yanlış kullanılmaktadır. Günümüzde bu durum giderek aşılmaya başlanmıştır ve yeni ve daha doğru olan “kötü amaçlı yazılım” terimi kullanılmaktadır.
Bilgisayarınız virüsten etkilendiyse, etkilenen dosyaları özgün durumlarına geri yüklemeniz gerekir; örneğin virüsten koruma programı kullanarak temizleme.

Virüslere örnek olarak: OneHalf, Tenga ve Yankee Doodle verilebilir.

Virüsler