Adres yönetimi

Bu bölüm, engellenecek, izin verilecek veya denetleme dışında bırakılacak HTTP adresleri belirtmenize olanak sağlar.
Adres listelerini yönetmek için Ekle, Değiştir, Kaldır ve Ver düğmeleri kullanılır. Engellenen adresler listesindeki web sitelerine erişilemez. Dışarıda bırakılan adresler listesindeki web sitelerine, kötü amaçlı kod açısından tarama yapılmadan erişilir. Yalnızca izin verilen adresler listesindeki HTTP adreslerine erişim izni ver seçeneğini etkinleştirirseniz, yalnızca izin verilen adresler listesinde bulunan adreslere erişilebilir ve diğer tüm HTTP adresleri engellenir.

Tüm listelerde, * (yıldız işareti) ve ? (soru işareti) özel simgeleri kullanılabilir. Yıldız işareti herhangi bir karakter dizesinin, soru işaretiyse herhangi bir simgenin yerine geçer. Dışarıda bırakılan adresler listesinin yalnızca güvenilen ve güvenli adresleri içermesi gerektiğinden, buradaki adresleri belirlerken çok dikkatli olmak gerekir. Benzer şekilde * ve ? simgelerinin de bu listede doğru kullanıldığından emin olunmalıdır. Bir listeyi etkinleştirmek için, Etkin liste seçeneğini belirleyin. Geçerli listedeki bir adres girilirken bildirim almak istiyorsanız, Listeden adres uygulanırken bildirim gönder seçeneğini belirleyin.

 

Adres yönetimi