กำหนดเอง

การติดตั้งแบบกำหนดเองได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่มีประสบการณ์กับโปรแกรมแบบปรับแต่งได้ และผู้ที่ต้องการแก้ไขการตั้งค่าขั้นสูงในระหว่างการติดตั้ง

ขั้นตอนแรกคือการเลือกตำแหน่งโฟลเดอร์การติดตั้ง ตามค่าเริ่มต้น โปรแกรมจะติดตั้งลงในโฟลเดอร์ C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ คลิก เรียกดู… เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง

ขั้นตอนต่อมา ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ ขั้นตอนนี้เหมือนกับขั้นตอนใน การติดตั้งปกติ

ขั้นตอนต่อไปนี้คือ การกำหนดค่าของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ หากคุณใช้สายโทรศัพท์เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ให้เลือกตัวเลือก “ฉันใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านหมายเลขโทรศัพท์ (โมเด็ม)” หรือมิฉะนั้น อย่าเลือกตัวเลือกนี้

พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์
พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดค่าอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการอัพเดทโปรแกรมเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม หากคุณไม่ทราบว่าคุณใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือไม่ โปรดเลือก ฉันไม่แน่ใจว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของฉันใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์หรือไม่ ใช้การตั้งค่าเดียวกับ Internet Explorer (แนะนำ) หากคุณไม่ใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ โปรดเลือกตัวเลือกที่ตรงกัน

เลือก ฉันใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ หากคุณใช้งาน หากคุณเลือกตัวเลือกสุดท้าย ให้กำหนดค่าการตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ของคุณในหน้าต่างถัดไป ป้อนที่อยู่ IP หรือ URL ของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ของคุณใน ที่อยู่ พอร์ต จะช่วยให้คุณสามารถระบุพอร์ตที่พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ยอมรับการเชื่อมต่อ (3128 ตามค่าเริ่มต้น) ในกรณีที่พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ต้องการการตรวจสอบสิทธิ์ ผู้ใช้ต้องป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ถูกต้อง เพื่อให้สิทธิ์ในการเข้าถึงพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ การตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สามารถคัดลอกได้จาก Internet Explorer หากต้องการ เมื่อต้องการดำเนินการดังกล่าว ให้คลิกที่ ใช้ และยืนยันการเลือก

ดำเนินการต่อในขั้นตอนถัดไป การกำหนดค่าของการอัพเดทตองค์ประกอบของโปรแกรมโดยอัตโนมัติของ ESET NOD32 Antivirus ซึ่งเป็นการอัพเกรดโปรแกรมที่มีความสำคัญ คลิก เปลี่ยน เพื่อเข้าถึงการตั้งค่าขั้นสูง หากคุณไม่ต้องการให้อัพเดทองค์ประกอบของโปรแกรม ให้เลือก ไม่อัพเดทองค์ประกอบของโปรแกรม ตัวเลือก ถามก่อนที่จะดาวน์โหลดองค์ประกอบของโปรแกรม จะแสดงหน้าต่างการยืนยันสำหรับการดาวน์โหลดองค์ประกอบของโปรแกรม เมื่อต้องการเปิดใช้การอัพเกรดองค์ประกอบของโปรแกรมโดยอัตโนมัติ ให้เลือกตัวเลือก อัพเกรดองค์ประกอบของโปรแกรม หากสามารถทำงานได้

ขั้นตอนถัดไปของการติดตั้งคือ การป้อนรหัสผ่านเพื่อป้องกัน พารามิเตอร์ของโปรแกรม เลือกรหัสผ่านที่คุณต้องการใช้เพื่อป้องกันโปรแกรม พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยัน ซึ่งจะป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

ขั้นตอน การกำหนดค่าของระบบการเตือนล่วงหน้า ThreatSense.Net และ การตรวจหาแอพพลิเคชันที่อาจไม่พึงประสงค์ จะเหมือนกับขั้นตอนของ การติดตั้งปกติ

ขั้นตอนสุดท้ายจะแสดงหน้าต่างที่ต้องการการยินยอมของคุณสำหรับการติดตั้ง

 

 

 

กำหนดเอง