การป้องกันไวรัส

การป้องกันไวรัสจะช่วยป้องกันการโจมตีจากระบบที่เป็นอันตราย โดยควบคุมการสื่อสารทางไฟล์ อีเมล และอินเทอร์เน็ต หากตรวจพบภัยคุกคามที่มีรหัสที่เป็นอันตราย โมดูลป้องกันไวรัสสามารถกำจัดรหัสดังกล่าวด้วยการปิดกั้นในขั้นแรก จากนั้นจึงกำจัด ลบ หรือย้ายไปยังที่กักเก็บ

การป้องกันไวรัส