การกำจัด

การตั้งค่าการกำจัดจะเป็นตัวกำหนดการทำงานของเครื่องมือสแกนระหว่างการกำจัดไฟล์ที่ติดไวรัส การกำจัดมี 3 ระดับ:

คำเตือน

ในโหมด ค่าเริ่มต้น ไฟล์อาร์ไคฟ์ทั้งไฟล์จะถูกลบต่อเมื่อไฟล์ทั้งหมดภายในนั้นติดไวรัสอยู่เท่านั้น ถ้ามีไฟล์ที่ถูกต้องอยู่ โปรแกรมจะไม่ลบอาร์ไคฟ์ดังกล่าว หากตรวจพบไฟล์อาร์ไคฟที่ติดไวรัสในโหมด การกำจัดอย่างเข้มงวด โปรแกรมจะลบทั้งไฟล์ แม้ว่าจะมีไฟล์ที่ไม่ติดไวรัสอยู่ก็ตาม

ไม่กำจัด
โปรแกรมจะไม่กำจัดไฟล์ที่ติดไวรัสโดยอัตโนมัติ โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างคำเตือน และให้ผู้ใช้เลือกการดำเนินการ

ระดับเริ่มต้น
โปรแกรมจะพยายามกำจัดหรือลบไฟล์ที่ติดไวรัสโดยอัตโนมัติ ถ้าไม่สามารถเลือกการดำเนินการที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ โปรแกรมจะเสนอตัวเลือกของการดำเนินการ ตัวเลือกของการดำเนินการจะปรากฏในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามที่กำหนดไว้ล่วงหน้าด้วย

การกำจัดอย่างเข้มงวด
โปรแกรมจะกำจัดหรือลบไฟล์ที่ติดไวรัสทั้งหมด (รวมถึงอาร์ไคฟ์ด้วย) แต่จะยกเว้นไฟล์ของระบบ หากไม่สามารถกำจัดไฟล์ที่ติดไวรัส ผู้ใช้จะมีตัวเลือกสำหรับการดำเนินการในหน้าต่างคำเตือน

 

 

 

 

 

การกำจัด