นามสกุล

นามสกุลเป็นส่วนหนึ่งของชื่อไฟล์ ซึ่งคั่นด้วยเครื่องหมายจุด นามสกุลจะกำหนดประเภทและเนื้อหาของไฟล์ ส่วนนี้ของการตั้งค่าพารามิเตอร์ ThreatSense จะช่วยให้คุณสามารถกำหนดประเภทไฟล์ที่จะสแกน

โดยปกติแล้ว โปรแกรมจะสแกนไฟล์ทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงนามสกุลไฟล์ คุณสามารถเพิ่มนามสกุลในรายการไฟล์ที่จะยกเว้นจากการสแกน ถ้าไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย สแกนไฟล์ทั้งหมด ไว้ ชื่อรายการจะเปลี่ยนเป็น รายการไฟล์ที่สแกน โดยแสดงการตั้งค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของประเภทไฟล์ที่ใช้โดยทั่วไป เมื่อใช้ปุ่ม เพิ่ม และ ลบออก คุณสามารถเปิดใช้หรือยกเว้นการสแกนนามสกุลที่ต้องการได้

เมื่อต้องการเปิดใช้การสแกนไฟล์ที่ไม่มีนามสกุล ให้เลือกตัวเลือก สแกนไฟล์ที่ไม่มีนามสกุล

การยกเว้นไฟล์จากการสแกนนั้นมีประโยชน์ กล่าวคือถ้าการสแกนไฟล์บางประเภททำให้เกิดการทำงานที่ไม่ถูกต้องของโปรแกรมที่ใช้นามสกุลนั้น ตัวอย่างเช่น อาจมีการแนะนำให้ยกเว้นนามสกุล EDB, EML และ TMP เมื่อใช้เซิร์ฟเวอร์ MS Exchange

 

นามสกุล