วัตถุ

ในส่วนนี้คุณสามารถกำหนดองค์ประกอบของระบบและวัตถุของระบบไฟล์ที่จะสแกนหาไวรัส

หน่วยความจำที่ใช้งาน – ทำหน้าที่สแกนหน่วยความจำที่ใช้งานว่ามีภัยคุกคามหรือไม่
บูตเซคเตอร์ – ตรวจสอบบันทึกการบูตในไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์เพื่อหาไวรัสขณะบูต
ไฟล์ – สแกนประเภทไฟล์ทั่วไปทั้งหมด (โปรแกรม, รูปภาพ, เพลง, วิดีโอ, ไฟล์ฐานข้อมูล เป็นต้น)
ไฟล์อีเมล – สแกนไฟล์พิเศษที่ใช้โดยอีเมลไคลเอ็นต์เพื่อเก็บข้อความอีเมล
อาร์ไคฟ์ – สแกนไฟล์ที่อยู่ในอาร์ไคฟ์ (RAR, ZIP, ARJ, TAR,..)
อาร์ไคฟ์ที่ขยายในตัว – อาร์ไคฟ์ที่ขยายในตัว (SFX) เป็นอาร์ไคฟ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมเฉพาะสำหรับอาร์ไคฟ์เพื่อขยายไฟล์ (เนื่องจากเป็นไฟล์ EXE อยู่แล้ว)
รันไทม์แพ็คเกอร์ – หลังจากเรียกใช้ รันไทม์แพ็คเกอร์จะขยายในหน่วยความจำ ไม่เหมือนกับอาร์ไครฟ์ประเภทมาตรฐาน แพ็คเกอร์มาตรฐานได้แก่ UPX, yoda, ASP pack เป็นต้น)

 

วัตถุ