ตั้งค่าการควบคุม

Nod32 ea config amon ตั้งค่าการควบคุม

การป้องกันระบบไฟล์แบบเรียลไทม์จะตรวจสอบสื่อทุกประเภท และจะเรียกใช้การควบคุมโดยเหตุการณ์ต่างๆ การควบคุมจะใช้วิธีการตรวจหาเทคโนโลยี ThreatSense (ตามที่อธิบายใน การตั้งค่าพารามิเตอร์กลไก ThreatSense การทำงานของการควบคุมอาจแตกต่างกันไปสำหรับไฟล์ที่สร้างขึ้นใหม่และไฟล์ที่มีอยู่ สำหรับไฟล์ที่สร้างขึ้นใหม่ อาจใช้การควบคุมในระดับที่ลึกกว่า

 

ตั้งค่าการควบคุม