การตั้งค่าขั้นสูง

โดยปกติ ไฟล์ที่ผ่านการสแกนแล้วจะไม่สามารถสแกนซ้ำได้อีก ยกเว้นกรณีที่มีการแก้ไข เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรของระบบน้อยที่สุดเมื่อใช้การป้องกันระบบไฟล์แบบเรียลไทม์ (โปรแกรมจะสแกนไฟล์อีกครั้งทันทีหลังการอัพเดทฐานข้อมูลไวรัสแต่ละครั้ง) เมื่อต้องการสแกนไฟล์ทั้งหมดทุกครั้งที่มีการเข้าถึง ให้เลิกใช้ตัวเลือก การสแกนที่เพิ่มประสิทธิภาพ ในหน้าต่างการตั้งค่าขั้นสูง การป้องกันระบบไฟล์แบบเรียลไทม์

การป้องกันระบบไฟล์แบบเรียลไทม์จะทำงานเมื่อเริ่มต้นระบบ เพื่อให้การสแกนทำงานต่อเนื่อง ในบางกรณีที่พิเศษ (เช่น หากมีข้อขัดแย้งกับเครื่องมือสแกนแบบเรียลไทม์อื่น) การป้องกันระบบไฟล์แบบเรียลไทม์สามารถสิ้นสุดลง โดยเลือกตัวเลือก เริ่มต้นการป้องกันระบบไฟล์แบบเรียลไทม์โดยอัตโนมัติ

โดยปกติ โปรแกรมจะไม่ใช้การวิเคราะห์พฤติกรรมขั้นสูงเมื่อเรียกใช้ไฟล์ แต่สามารถเปิดใช้โดยการเลือกตัวเลือก การวิเคราะห์พฤติกรรมขั้นสูงเมื่อเรียกใช้ไฟล์ การเปิดใช้ตัวเลือกนี้อาจทำให้การเรียกใช้แอพพลิเคชันบางอย่างช้าลง เนื่องจากความต้องการของระบบที่เพิ่มสูงขึ้น

 

 

การตั้งค่าขั้นสูง