การป้องกันอีเมลไคลเอ็นต์

การป้องกันอีเมลจะมีการควบคุมการสื่อสารทางอีเมลที่ได้รับผ่านโปรโตคอล POP3 เมื่อใช้โปรแกรมปลั๊กอินสำหรับ Microsoft Outlook ESET NOD32 Antivirus จะมีการควบคุมการสื่อสารทั้งหมดจากอีเมลไคลเอ็นต์ (POP3, MAPI, IMAP, HTTP) เมื่อตรวจสอบข้อความขาเข้า โปรแกรมจะใช้วิธีการสแกนขั้นสูงทั้งหมดที่มีอยู่ในกลไกการสแกน ThreatSense ซึ่งหมายความว่า การตรวจหาโปรแกรมที่เป็นอันตรายจะเกิดขึ้นแม้ก่อนที่จะมีการจับคู่กับฐานข้อมูลไวรัส การสแกนการสื่อสารของโปรโตคอล POP3 จะไม่ขึ้นอยู่กับอีเมลไคลเอ็นต์ที่ใช้

 

การป้องกันอีเมลไคลเอ็นต์