การตรวจสอบ POP3

โปรโตคอล POP3 เป็นโปรโตคอลที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เพื่อรับการสื่อสารทางอีเมลในแอพพลิเคชันอีเมลไคลเอ็นต์ ESET NOD32 Antivirus มีการป้องกันโปรโตคอลนี้ โดยไม่พิจารณาถึงอีเมลไคลเอ็นต์ที่ใช้
โมดูลที่มีการควบคุมนี้จะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มต้นระบบปฏิบัติการ จากนั้นจะมีสถานะใช้งานในหน่วยความจำ เพื่อให้โมดูลทำงานอย่างถูกต้อง โปรดตรวจสอบว่ามีการใช้งานอยู่ – การตรวจสอบ POP3 จะทำงานโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีการกำหนดค่าอีเมลไคลเอ็นต์ใหม่ โดยปกติ โปรแกรมจะสแกนการสื่อสารทั้งหมดในพอร์ต 110 แต่คุณสามารถเพิ่มพอร์ตการสื่อสารอื่นได้หากจำเป็น เลขที่พอร์ตต้องคั่นด้วยเครื่องหมายคอมมา

Nod32 ea config epfw scan pop3 การตรวจสอบ POP3

 

การตรวจสอบ POP3