การทำงานร่วมกัน

คุณอาจพบปัญหาในการรับข้อความกับโปรแกรมอีเมลบางชนิด (เช่น หากรับข้อความด้วยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ช้า อาจหมดเวลาการทำงานระหว่างการตรวจสอบ) ในกรณีนี้ ให้ลองปรับเปลี่ยนวิธีการควบคุม การลดระดับการควบคุมอาจมีผลกับกระบวนการกำจัด

ถ้าเปิดใช้ระดับ ประสิทธิภาพสูงสุด โปรแกรมจะลบภัยคุกคามออกจากข้อความที่ติดไวรัส (ถ้าเปิดใช้ตัวเลือก ลบ หรือ กำจัด หรือถ้าใช้ระดับการกำจัดสูงสุดหรือปานกลาง) และโปรแกรมจะระบุข้อมูลเกี่ยวกับการบุกรุกไว้หน้าหัวเรื่องของอีเมลเดิม

การทำงานร่วมกันปานกลาง ปรับเปลี่ยนวิธีรับข้อความ โปรแกรมจะค่อยๆ ส่งข้อความไปยังอีเมลไคลเอ็นต์ — หลังจากที่ส่งส่วนสุดท้ายของข้อความแล้ว โปรแกรมจะสแกนหาภัยคุกคาม แต่ความเสี่ยงในการติดไวรัสจะเพิ่มขึ้นเมื่อใช้การควบคุมระดับนี้ ระดับการกำจัดและการจัดการข้อความแท็ก (การแจ้งเตือนซึ่งต่อท้ายบรรทัดหัวเรื่องและเนื้อความของอีเมล) จะเหมือนกับการตั้งค่าประสิทธิภาพสูงสุด

เมื่อใช้ระดับ ประสิทธิภาพสูงสุด โปรแกรมจะเตือนผู้ใช้ด้วยหน้าต่างการเตือน ซึ่งจะรายงานการรับข้อความที่ติดไวรัส โปรแกรมจะไม่เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์ที่ติดไวรัสในบรรทัดหัวเรื่องหรือเนื้อความอีเมลของข้อความที่ส่ง และไม่ลบภัยคุกคามออกโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ต้องลบภัยคุกคามออกจากอีเมลไคลเอ็นต์เอง

Nod32 ea config epfw scan pop3 comp การทำงานร่วมกัน

 

การทำงานร่วมกัน