การนำข้อความแท็กไปต่อท้ายเนื้อความอีเมล

อีเมลที่รับส่งซึ่งสแกนโดย ESET Smart Security สามารถทำเครื่องหมายด้วยข้อความแท็กในหัวเรื่องหรือเนื้อความ เพื่อระบุว่าข้อความนั้นผ่านการสแกนแล้ว และไม่มีไวรัส คุณลักษณะนี้จะเพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อความ และถ้าตรวจพบการบุกรุก จะแสดงข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับระดับภัยคุกคามของข้อความ ตัวเลือกสำหรับฟังก์ชันนี้จะอยู่ใน การตั้งค่าขั้นสูง (กดปุ่ม F5) > การป้องกันไวรัสและสปายแวร์ > การป้องกันอีเมลไคลเอ็นต์ คุณสามารถนำข้อความแท็กไปต่อท้ายอีเมลทั้งหมด เฉพาะอีเมลที่ติดไวรัส หรือไม่ต่อท้ายอีเมลใดเลย นอกจากนี้ ESET Smart Security ยังให้คุณสามารถนำข้อความไปต่อท้ายหัวเรื่องเดิมของข้อความที่ติดไวรัสโดยเลือกตัวเลือก ใช้บันทึกต่อท้ายหัวเรื่องของอีเมลที่ได้รับและอ่านแล้ว และมีการติดไวรัส และ ใช้บันทึกต่อท้ายหัวเรื่องของอีเมลที่ส่งและติดไวรัส
เนื้อหาของการแจ้งเตือนสามารถแก้ไขได้ในฟิลด์ เพิ่มแม่แบบไปยังหัวเรื่องของอีเมลที่ติดไวรัส การแก้ไขเหล่านี้สามารถช่วยกรองอีเมลที่ติดไวรัสได้โดยอัตโนมัติ (หากอีเมลไคลเอ็นต์ของคุณสามารถใช้ได้) โดยกำหนดเส้นทางอีเมลที่ติดไวรัสไปยังโฟลเดอร์แยกต่างหาก

การนำข้อความแท็กไปต่อท้ายเนื้อความอีเมล