การสแกนคอมพิวเตอร์

หากคุณสงสัยว่าคอมพิวเตอร์ของคุณติดไวรัส (คอมพิวเตอร์ทำงานผิดปกติ) ให้เรียกใช้การสแกนคอมพิวเตอร์ตามต้องการ เพื่อตรวจหาการบุกรุกในคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อพิจารณาถึงความปลอดภัย การสแกนคอมพิวเตอร์ไม่ใช่สิ่งที่จะดำเนินการต่อเมื่อสงสัยว่ามีการติดไวรัส แต่ต้องสแกนสม่ำเสมอเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการรักษาความปลอดภัย การสแกนเป็นประจำจะช่วยตรวจหาการบุกรุกที่เครื่องมือสแกนแบบเรียลไทม์ตรวจไม่พบขณะบันทึกข้อมูลลงดิสก์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในกรณีที่เครื่องมือสแกนแบบเรียลไทม์ถูกปิดการใช้งานในขณะที่มีการบุกรุก หรือฐานข้อมูลไวรัสเก่าเกินไปแล้ว

ขอแนะนำให้คุณเรียกใช้การสแกนตามต้องการอย่้างน้อยเดือนละหนึ่งหรือสองครั้ง คุณสามารถกำหนดค่าการสแกนเป็นงานตามกำหนดการได้ใน เครื่องมือ > เครื่องมือวางกำหนดการ

Nod32 ea scanner main การสแกนคอมพิวเตอร์

 

การสแกนคอมพิวเตอร์