ประเภทการสแกน

ประเภทการสแกนมีอยู่สองประเภท สแกนแบบสมาร์ท ประเภทนี้จะสแกนระบบอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องมีการกำหนดค่าพารามิเตอร์การสแกนเพิ่มเติม การสแกนที่กำหนดเอง… ผู้ใช้สามารถเลือกโปรไฟล์การสแกนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และเลือกวัตถุที่จะสแกนจากโครงสร้าง

 

ประเภทการสแกน