การสแกนที่กำหนดเอง

การสแกนที่กำหนดเองเป็นโซลูชันที่เหมาะสำหรับกรณีที่คุณต้องการระบุพารามิเตอร์การสแกน เช่น เป้าหมายการสแกน และวิธีการสแกน ประโยชน์ของการสแกนที่กำหนดเองคือ คุณสามารถกำหนดค่าพารามิเตอร์ในรายละเอียดได้ ตลอดจนบันทึกการตั้งค่าเป็นโปรไฟล์การสแกนได้อีกด้วย โปรไฟล์เหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่ง หากต้องมีการสแกนข้อมูลซ้ำๆ ด้วยพารามิเตอร์ที่ผู้ใช้กำหนดชุดเดียวกัน

เมื่อต้องการเลือกเป้าหมายการสแกน ให้ใช้เมนูแบบดรอปดาวน์ของคุณลักษณะการเลือกเป้าหมายแบบรวดเร็ว หรือเลือกเป้าหมายจากโครงสร้างซึ่งแสดงอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ได้ในคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกระดับการกำจัดได้สามระดับโดยคลิกที่ ตั้งค่า > การกำจัด หากคุณต้องการสแกนระบบเพียงอย่างเดียว โดยไม่ดำเนินการอื่นๆ เพิ่มเติม ให้เลือกตัวเลือก สแกนโดยไม่กำจัด

การสแกนคอมพิวเตอร์โดยใช้โหมดการสแกนแบบกำหนดเองจะเหมาะสำหรับผู้ใช้ระดับสูงที่มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสมาก่อน

 

การสแกนที่กำหนดเอง