เป้าหมายการสแกน

การตั้งค่าเลือกเป้าหมายการสแกนช่วยให้คุณสามารถกำหนดวัตถุ (หน่วยความจำ ไดรฟ์ เซคเตอร์ ไฟล์ และโฟลเดอร์) เพื่อควบคุมการบุกรุก

คุณสามารถเลือกเป้าหมายการสแกนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจากเมนูแบบดรอปดาวน์ เป้าหมายการสแกน:

ตามการตั้งค่าโปรไฟล์ – เป้าหมายที่ระบุในโปรไฟล์ที่เลือกไว้
สื่อที่ถอดเข้าออกได้ – สื่อที่ถอดเข้าออกได้ทั้งหมด
ไดรฟ์ในระบบ – ไดรฟ์ในระบบทั้งหมด
ไดรฟ์เครือข่าย – ไดรฟ์เครือข่ายที่แมปทั้งหมด
ไม่เลือก – ยกเลิกการเลือกเป้าหมาย

เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากวัตถุที่คุณต้องการสแกน

เมื่อต้องการกำหนดเป้าหมายที่เลือกอย่างรวดเร็ว หรือเพิ่มเป้าหมายที่ต้องการโดยตรง ให้ป้อนเป้าหมายในฟิลด์ที่ว่างเปล่าใต้รายการโฟลเดอร์ คุณสามารถดำเนินการนี้ได้ต่อเมื่อไม่มีการเลือกวัตถุในรายการโฟลเดอร์

 

เป้าหมายการสแกน