ตรวจพบการบุกรุก

การบุกรุกสามารถเข้าสู่ระบบได้จากจุดเข้าใช้ต่างๆ เช่น หน้าเว็บ โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน ผ่านอีเมล หรือจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ถอดเข้าออกได้ (USB, ดิสก์ภายนอก, CD, DVD, ดิสเก็ตต์ เป็นต้น)

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณแสดงสัญญาณการติดไวรัสจากมัลแวร์ เช่น ทำงานช้า ค้างบ่อยๆ เป็นต้น เราขอแนะนำให้คุณดำเนินการดังนี้:

  • เปิด ESET NOD32 Antivirus > สแกนคอมพิวเตอร์
  • คลิกที่ปุ่ม สแกนแบบสมาร์ท (โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ สแกนแบบสมาร์ท)
  • หลังจากสแกนเสร็จสิ้นแล้ว ให้ตรวจดูบันทึกสำหรับจำนวนไฟล์ที่สแกน ไฟล์ที่ติดไวรัส และไฟล์ที่กำจัด

หากคุณต้องการสแกนเฉพาะบางส่วนของดิสก์ ให้เลือก สแกนแบบกำหนดเอง และเลือกเป้าหมายที่จะสแกนหาไวรัส

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างทั่วไปสำหรับวิธีจัดการกับการบุกรุกใน ESET NOD32 Antivirus สมมติว่าการบุกรุกถูกตรวจพบโดยการตรวจสอบระบบไฟล์แบบเรียลไทม์ ซึ่งใช้ระดับการกำจัดเริ่มต้น โปรแกรมจะพยายามกำจัดหรือลบไฟล์ หากไม่มีการดำเนินการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับโมดูลการป้องกันแบบเรียลไทม์ ระบบจะให้คุณเลือกตัวเลือกในหน้าต่างการเตือน โดยปกติจะมีตัวเลือก กำจัด ลบ และทิ้งไว้ เราไม่แนะนำให้เลือก ทิ้่งไว้ เนื่องจากไฟล์ที่ติดไวรัสจะคงอยู่โดยไม่มีการแก้ไข มีข้อยกเว้นประการเดียวคือ เมื่อคุณแน่ใจว่าไฟล์ดังกล่าวไม่มีอันตราย และตรวจพบผิดพลาดว่ามีไวรัส

การกำจัดและการลบ
ใช้การกำจัดถ้าไฟล์ถูกโจมตีโดยไวรัส ซึ่งทำให้มีการแนบรหัสที่เป็นอันตรายกับไฟล์นั้น ในกรณีนี้ ขั้นแรกให้พยายามกำจัดไฟล์ที่ติดเชื้อ เพื่อคืนกลับสู่สภาวะเดิม ถ้าไฟล์มีเฉพาะรหัสที่เป็นอันตราย ไฟล์ดังกล่าวจะถูกลบ

Nod32 ea antivirus behavior and user interaction 01 ตรวจพบการบุกรุก

หากไฟล์ที่ติดไวรัสถูก “ล็อค” หรือมีการใช้งานโดยกระบวนการของระบบ โปรแกรมจะลบไฟล์นี้หลังจากที่เลิกใช้งานแล้ว (โดยทั่วไปมักจะลบหลังจากเริ่มต้นระบบใหม่)

การลบไฟล์ในอาร์ไคฟ์
ในโหมดมาตรฐาน ระบบจะลบทั้งอาร์ไคฟ์ต่อเมื่อมีไฟล์ที่ติดไวรัส และไม่มีไฟล์ที่ปลอดไวรัสเลย ในโหมดมาตรฐาน โปรแกรมจะไม่ลบอาร์ไคฟ์ ถ้ายังมีไฟล์ที่ไม่เป็นอันตรายรวมอยู่ด้วย อย่างไรก็ตาม โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อสแกนการกำจัดอย่างเข้มงวด เนื่องจากโปรแกรมจะลบอาร์ไคฟ์แม้ว่าจะมีไฟล์ที่ติดไวรัสเพียงไฟล์เดียวก็ตาม โดยไม่คำนึงถึงสถานะของไฟล์อื่นๆ ในอาร์ไคฟ์

ตรวจพบการบุกรุก