ตั้งค่าการอัพเดทขั้นสูง

เมื่อต้องการ ดู การตั้งค่าการอัพเดทขั้นสูง ให้คลิกที่ปุ่ม ตั้งค่า ตัวเลือกการตั้งค่าการอัพเดทขั้นสูงประกอบด้วยการกำหนดค่า โหมดการอัพเดท, พร็อกซี HTTP, LAN และ มิเรอร์

 

ตั้งค่าการอัพเดทขั้นสูง