พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์

ตัวเลือกพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สำหรับโปรไฟล์การอัพเดทหนึ่งๆ ตัวเลือกการตั้งค่าอยู่ที่ส่วน การตั้งค่าการอัพเดทขั้นสูง ในส่วน อัพเดท ของโครงสร้างการตั้งค่าขั้นสูง – คลิกที่ปุ่ม ตั้งค่า ถัดจาก การตั้งค่าการอัพเดทขั้นสูง และคลิกที่แท็บ พร็อกซี HTTP ตัวเลือกการตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ในระดับนี้ในแท็บพร็อกซี HTTP ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกตัวเลือกหนึ่งในสามข้อต่อไปนี้:

  • ใช้การตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ร่วม
  • ไม่ใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์
  • การเชื่อมต่อผ่านพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ (กำหนดการเชื่อมต่อโดยคุณสมบัติการเชื่อมต่อ)

การใช้ตัวเลือก ใช้การตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ร่วม จะมีผลกับการกำหนดค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดที่ระบุไว้ภายในส่วน เบ็ดเตล็ด > พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ ของโครงสร้างการตั้งค่า ESET NOD32 Antivirus ขั้นสูงทั้งหมด

Nod32 ea config update connection พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์

เลือกตัวเลือก ไม่ใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ เพื่อกำหนดอย่างชัดเจนว่าจะไม่ใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สำหรับการอัพเดท ESET NOD32 Antivirus

ควรเลือกตัวเลือก การเชื่อมต่อผ่านพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ เฉพาะเมื่อมีการใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สำหรับการอัพเดท ESET NOD32 Antivirus ในกรณีนี้ควรระบุการตั้งค่าเพิ่มเติม: ที่อยู่ของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ พอร์ตการสื่อสาร พร้อมด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ ถ้าต้องการ
ตัวเลือกนี้ใช้เมื่อพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้สำหรับการอัพเดท ESET NOD32 Antivirus นั้นแตกต่างจากพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ที่ระบุสำหรับการใช้งานร่วมกัน ตัวเลือกนี้จะใช้เมื่อไม่ได้ตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์แบบร่วม แต่โมดูลการอัพเดทของ ESET NOD32 Antivirus จะใช้การเชื่อมต่อผ่านพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์
ค่าเริ่มต้นสำหรับพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์คือ ใช้การตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ร่วม

พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์