โปรไฟล์การอัพเดท

สำหรับการกำหนดค่าการอัพเดทแบบต่างๆ เป็นไปได้ที่จะสร้างโปรไฟล์การอัพเดทที่ผู้ใช้กำหนด ซึ่งสามารถใช้สำหรับงานการอัพเดทหนึ่งๆ ได้ การสร้างโปรไฟล์การอัพเดทที่แตกต่างกันนั้นจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้ที่ต้องเดินทางบ่อย เนื่องจากคุณสมบัติการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจำ เมื่อปรับเปลี่ยนงานการอัพเดท ผู้ใช้ที่เดินทางบ่อยจะสามารถระบุว่าไม่สามารถอัพเดทโปรแกรมโดยใช้การกำหนดค่าที่ระบุใน โปรไฟล์ของฉัน การอัพเดทจะทำงานโดยใช้โปรไฟล์อื่น
หน้าต่าง โปรไฟล์ที่เลือก จะแสดงโปรไฟล์ที่เลือกไว้ในปัจจุบัน ตามค่าเริ่มต้น รายการนี้จะถูกตั้งค่าเป็นตัวเลือก โปรไฟล์ของฉัน ถ้าต้องการสร้างโปรไฟล์ใหม่ ให้คลิกปุ่ม โปรไฟล์ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม เพิ่ม และป้อน ชื่อโปรไฟล์ ของคุณเอง เมื่อสร้างโปรไฟล์ใหม่ คุณจะสามารถ คัดลอกการตั้งค่าจาก โปรไฟล์ที่มีอยู่ได้

ภายในการตั้งค่าโปรไฟล์ คุณจะสามารถระบุเซิร์ฟเวอร์การอัพเดทที่โปรแกรมจะเชื่อมต่อและดาวน์โหลดการอัพเดท คุณสามารถใช้เซิร์ฟเวอร์จากรายการของเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ได้ หรือจะเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ใหม่ก็ได้ รายการของเซิร์ฟเวอร์การอัพเดทที่มีอยู่จะเข้าถึงได้จากเมนูแบบดรอปดาวน์ใน เซิร์ฟเวอร์การอัพเดท ถ้าต้องการเพิ่มเซิร์ฟเวอร์การอัพเดทใหม่ ให้คลิก แก้ไข… ในส่วน ตั้งค่าการอัพเดทสำหรับโปรไฟล์ที่เลือก จากนั้นคลิกที่ปุ่ม เพิ่ม

 

โปรไฟล์การอัพเดท