วิธีสร้างงานการอัพเดท

คุณสามารถเรียกใช้การอัพเดทด้วยตนเอง โดยเลือกตัวเลือก อัพเดทฐานข้อมูลไวรัสปัจจุบัน ในหน้าต่างข้อมูลที่ปรากฏหลังจากคลิกที่ ตัวเลือกการอัพเดท

นอกจากนี้ การอัพเดทยังสามารถทำงานเป็นงานตามกำหนดการ โดยสามารถกำหนดค่างานตามกำหนดการได้ใน เครื่องมือ > เครื่องมือวางกำหนดการ ตามค่าเริ่มต้น งานต่อไปนี้จะเปิดใช้ใน ESET NOD32 Antivirus:

  • การอัพเดทอัตโนมัติเป็นประจำ
  • การอัพเดทอัตโนมัติหลังจากเชื่อมต่อผ่านหมายเลขโทรศัพท์
  • การอัพเดทอัตโนมัติหลังจากผู้ใช้เข้าสู่ระบบ

งานการอัพเดทที่กล่าวถึงข้างต้นนี้สามารถแก้ไขให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ได้ นอกเหนือจากงานการอัพเดทเริ่มต้นแล้ว ผู้ใช้สามารถสร้างงานการอัพเดทใหม่ด้วยการกำหนดค่าที่ผู้ใช้กำหนดได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและการกำหนดค่างานการอัพเดท โปรดดูที่บท เครื่องมือวางกำหนดการ

วิธีสร้างงานการอัพเดท