การป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด สิ่งสำคัญคือโปรแกรมต้องการได้รับการอัพเดทโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะเป็นไปได้ต่อเมื่อมีการป้อนข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์ (ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน) ที่ถูกต้องในการตั้งค่าการอัพเดท

หากคุณไม่ได้ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในระหว่างการติดตั้ง คุณสามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ ในหน้าต่างโปรแกรมหลัก ให้เลือก อัพเดท ตามด้วย ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน รายละเอียดใบอนุญาตจะปรากฏขึ้น ป้อนข้อมูลจากใบอนุญาตของผลิตภัณฑ์ที่คุณมีลงในหน้าต่างรายละเอียดใบอนุญาต

Nod32 ea settings update username การป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

 

การป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน