การสแกนคอมพิวเตอร์ตามต้องการ

หลังการติดตั้ง ESET NOD32 Antivirus การสแกนคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่สำคัญไม่ควรหลีกเลี่ยง (ซึ่งอาจมีอยู่ในระบบก่อนการติดตั้ง ESET NOD32 Antivirus) เมื่อต้องการเปิดใช้การสแกนอย่างรวดเร็ว ให้เลือก การสแกนคอมพิวเตอร์ ในหน้าต่างโปรแกรมหลัก จากนั้นเลือก สแกนแบบสมาร์ท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะการสแกนคอมพิวเตอร์ โปรดดูที่บท การสแกนคอมพิวเตอร์

Nod32 ea scanner main การสแกนคอมพิวเตอร์ตามต้องการ

 

การสแกนคอมพิวเตอร์ตามต้องการ