ควรทำอย่างไรเมื่อโปรแกรมทำงานไม่ถูกต้อง

เมื่อ ESET Smart Security ตรวจพบข้อผิดพลาดในโมดูลการป้องกันบางโมดูล โปรแกรมจะรายงานข้อมูลในหน้าจอ สถานะการป้องกัน แนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้มีให้บริการที่นี่

Nod32 ea page status 02 ควรทำอย่างไรเมื่อโปรแกรมทำงานไม่ถูกต้อง

หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้รายการของปัญหาและแนวทางแก้ไขที่รู้จักหรือที่อธิบายไว้ ให้ใช้ วิธีใช้และการสนับสนุน ผู้เชี่ยวชาญที่ฝ่ายดูแลลูกค้าของ ESET สามารถตอบปัญหาของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และแนะนำวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับข้อคิดเห็นจากผู้ใช้

 

ควรทำอย่างไรเมื่อโปรแกรมทำงานไม่ถูกต้อง