แอดแวร์

แอดแวร์หมายถึงซอฟต์แวร์ที่มีโฆษณาสนับสนุน โปรแกรมที่แสดงเนื้อหาโฆษณาถือเป็นประเภทนี้ด้วยเช่นกัน แอพพลิเคชันแอดแวร์มักจะเปิดหน้าต่างป็อปอัปใหม่โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะมีโฆษณาในเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ต หรือเปลี่ยนหน้าเริ่มต้น แอดแวร์มักจะมาพร้อมกับโปรแกรมฟรีแวร์ ซึ่งทำให้นักพัฒนาฟรีแวร์มีรายได้เพื่อนำไปชดเชยต้นทุนการพัฒนาแอพพลิเคชัน (ที่มีประโยชน์โดยทั่วไป)
ลำพังตัวแอดแวร์เองนั้นไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใด – ผู้ใช้อาจรู้สึกรำคาญโฆษณาเพียงเท่านั้น แต่อันตรายจะอยู่ตรงที่แอดแวร์นั้นสามารถทำหน้าที่ติดตามข้อมูล (เช่นเดียวกับที่สปายแวร์สามารถกระทำได้)

หากคุณตัดสินใจที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ฟรีแวร์ โปรดให้ความสำคัญกับโปรแกรมการติดตั้งเป็นพิเศษ โปรแกรมติดตั้งส่วนใหญ่จะแจ้งคุณเมื่อมีการติดตั้งโปรแกรมแอดแวร์เพิ่มเติม โดยส่วนมากคุณมีสิทธิ์ที่จะยกเลิก และติดตั้งโปรแกรมโดยที่ไม่มีแอดแวร์ แต่ในบางกรณีโปรแกรมจะไม่ติดตั้งโดยที่ไม่มีแอดแวร์ หรือฟังก์ชันของโปรแกรมที่ใช้ได้อาจถูกจำกัด ซึ่งหมายความว่า แอดแวร์สามารถเข้าถึงระบบในลักษณะที่ “ถูกกฎหมาย” เนื่องจากผู้ใช้ได้ยินยอมแล้ว ในกรณีนี้ควรกันไว้ดีกว่าแก้

หากมีการตรวจพบไฟล์ที่เป็นแอดแวร์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ขอแนะนำให้ลบไฟล์ดังกล่าว เนื่องจากเป็นไปได้มากว่าไฟล์นั้นอาจมีรหัสที่เป็นอันตราย

แอดแวร์