แอปพลิเคชันที่อาจไม่ปลอดภัย

มีโปรแกรมที่ถูกต้องจำนวนมากที่ทำหน้าที่ลดความซับซ้อนของการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย อย่างไรก็ตาม โปรแกรมเหล่านี้อาจถูกใช้ในทางที่ผิดเพื่อวัตถุประสงค์ที่เป็นอันตราย เมื่ออยู่ในมือผู้ที่ไม่ประสงค์ดี นี่คือสาเหตุที่ ESET ได้สร้างหมวดหมู่พิเศษนี้ขึ้น ขณะนี้ลูกค้าของเรามีตัวเลือกที่จะกำหนดว่าระบบป้องกันไวรัสควรตรวจหาภัยคุกคามประเภทนี้หรือไม่
“แอพพลิเคชันที่อาจไม่ปลอดภัย” เป็นการจำแนกประเภทที่ใช้สำหรับซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ที่ถูกต้อง โดยรวมถึงโปรแกรมอย่างเช่น เครื่องมือเข้าถึงระยะไกล แอพพลิเคชันที่พยายามค้นหารหัสผ่าน และเครื่องมือบันทึกการกดแป้นพิมพ์ (โปรแกรมที่บันทึกการใช้แป้นพิมพ์ของผู้ใช้)

ถ้าคุณพบว่ามีแอพพลิเคชันที่อาจไม่ปลอดภัยที่ทำงานอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ (และคุณไม่ได้เป็นผู้ติดตั้งไว้เอง) โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณหรือลบแอพพลิเคชันนั้นออก

แอปพลิเคชันที่อาจไม่ปลอดภัย