แอปพลิเคชันที่อาจไม่พึงประสงค์

แอพพลิเคชันที่อาจไม่พึงประสงค์ไม่จำเป็นจะต้องเป็นแอพพลิเคชันที่อันตราย แต่อาจมีผลเสียกับประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์ แอพพลิเคชันดังกล่าวมักจะขอให้มีการยินยอมก่อนติดตั้ง หากแอพพลิเคชันเหล่านี้ปรากฏบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ระบบจะทำงานแตกต่างไป (เมื่อเทียบกับก่อนการติดตั้ง) การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดคือ:

  • หน้าต่างใหม่ที่คุณไม่เคยเห็นก่อนหน้านี้จะเปิดขึ้น
  • การเปิดใช้และการเรียกใช้กระบวนการที่ซ่อนอยู่
  • การใช้ทรัพยากรของระบบเพิ่มมากขึ้น
  • การเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์การค้นหา
  • แอพพลิเคชันจะสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล

 

แอปพลิเคชันที่อาจไม่พึงประสงค์