ไวรัส

ไวรัสคอมพิวเตอร์เป็นการบุกรุกที่ทำให้เกิดความเสียหายกับไฟล์ที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ไวรัสถูกตั้งชื่อเหมือนกับไวรัสทางชีววิทยา เนื่องจากใช้เทคนิคที่คล้ายกันในการแพร่กระจายจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปสู่เครื่องอื่น
ไวรัสคอมพิวเตอร์มักจะโจมตีไฟล์ที่เรียกใช้ได้และเอกสารเป็นหลัก ในการเพิ่มจำนวน ไวรัสจะแนบ “ตัว” เข้ากับส่วนท้ายของไฟล์เป้าหมาย กล่าวโดยย่อ ไวรัสมีการทำงานดังต่อไปนี้: หลังจากการเรียกใช้ไฟล์ที่ติดไวรัส ไวรัสจะเปิดใช้งานตนเอง (ก่อนแอพพลิเคชันดั้งเดิม) และดำเนินการกับงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และหลังจากนั้น แอพพลิเคชันดั้งเดิมจะทำงาน ไวรัสไม่สามารถติดในคอมพิวเตอร์ได้ จนกว่าผู้ใช้ (โดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม) เรียกใช้หรือเปิดโปรแกรมที่เป็นอันตรายนั้นเอง

ไวรัสคอมพิวเตอร์มีการทำงานและความรุนแรงแตกต่างกัน บางชนิดมีอันตรายมาก เนื่องจากมีความสามารถในการลบไฟล์จากฮาร์ดไดรฟ์ ในทางกลับกัน ไวรัสบางชนิดไม่ทำให้เกิดความเสียหายจริงจัง แต่ทำหน้าที่สร้างความรำคาญให้กับผู้ใช้ และแสดงความสามารถทางเทคนิคของผู้เขียนเท่านั้น

สิ่งสำคัญที่ควรทราบก็คือไวรัสนั้น (เมื่อเทียบกับโทรจันและสปายแวร์) พบน้อยลงเรื่อยๆ เนื่องจากไม่มีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อผู้เขียนซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย นอกจากนี้ คำว่า “ไวรัส” นั้นมักจะถูกใช้ผิดๆ เพื่อรวมถึงการบุกรุกทุกประเภท ในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นช้าๆ และมีการใช้คำใหม่ที่ถูกต้องยิ่งกว่า คือ “มัลแวร์” (ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย) แทน
ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณติดไวรัส คุณจำเป็นจะต้องเรียกคืนไฟล์ที่ติดไวรัสกลับสู่สภาวะเดิม กล่าวคือ กำจัดไวรัสด้วยการใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส

ตัวอย่างของไวรัสได้แก่: OneHalf, Tenga และ Yankee Doodle

ไวรัส