การกรองโปรโตคอล

หมายเหตุ

นับตั้งแต่ Windows Vista Service Pack 1 และ Windows Server 2008 จะมีการใช้สถาปัตยกรรม Windows Filtering Platform (WFP) ใหม่ เพื่อตรวจสอบการสื่อสารของเครือข่าย เนื่องจากเทคโนโลยี WFP จะใช้เทคนิคการตรวจสอบพิเศษ ส่วน การกรองโปรโตคอล จะไม่สามารถใช้ได้

แท็บนี้จะมีตัวเลือกการตั้งค่าการป้องกันไวรัสสำหรับโปรโตคอลของแอพพลิเคชัน POP3 (ใช้โดยอีเมลไคลเอ็นต์เพื่อเรียกอีเมลจากเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล) และ HTTP (ใช้สำหรับการเรียกดูข้อมูลในอินเทอร์เน็ต) โปรโตคอลจะถูกควบคุมโดยกลไกการสแกน ThreatSense ซึ่งรวมเทคนิคการสแกนมัลแวร์ขั้นสูงทั้งหมดไว้ ตัวควบคุมจะทำงานอัตโนมัติ โดยไม่คำนึงถึงเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตหรืออีเมลไคลเอ็นต์ที่ใช้ สำหรับการสื่อสารที่เข้ารหัส (SSL) โปรดดูที่ การกรองโปรโตคอล > SSL

Nod32 ea config epfw scan main page การกรองโปรโตคอล

เปิดใช้งานการกรองเนื้อหาของโปรโตคอลแอพพลิเคชัน

หากเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ เครื่องมือสแกนป้องกันไวรัสจะตรวจสอบการรับส่งข้อมูล HTTP และ POP3 ทั้งหมด

 

การตรวจสอบการสื่อสารทั้งหมดจะทำด้วยการกำหนดเส้นทางการรับส่งข้อมูลไปยังพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ภายในซึ่งมีการสแกนหาภัยคุกคาม คุณสามารถเปิดใช้การกำหนดเส้นทางสำหรับ:

  • พอร์ต HTTP และ POP3 – จำกัดการกำหนดเส้นทางการรับส่งข้อมูลไปยังพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ภายในเฉพาะสำหรับพอร์ต HTTP และ POP3
  • แอพพลิเคชันที่ทำเครื่องหมายเป็นเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตและอีเมลไคลเอ็นต์ – จำกัดการกำหนดเส้นทางการรับส่งข้อมูลไปยังพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ภายในเฉพาะสำหรับแอพพลิเคชันที่ทำเครื่องหมายเป็นเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตและอีเมลไคลเอ็นต์
  • พอร์ตและแอพพลิเคชันที่ทำเครื่องหมายเป็นเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตหรืออีเมลไคลเอ็นต์ – เปิดใช้การกำหนดเส้นทางของการรับส่งข้อมูลทั้งหมดในพอร์ต HTTP และ POP3 รวมถึงการสื่อสารทั้งหมดของแอพพลิเคชันที่ทำเครื่องหมายเป็นเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตและอีเมลไคลเอ็นต์ในพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ภายใน

 

การกรองโปรโตคอล