ใบรับรองที่ยกเว้น

Nod32 ea config epfw ssl exclude ใบรับรองที่ยกเว้น

ส่วน ใบรับรองที่ยกเว้น จะมีใบรับรองที่พิจารณาว่าปลอดภัย โปรแกรมจะไม่ตรวจสอบเนื้อหาของการสื่อสารที่เข้ารหัสโดยใช้ใบรับรองในรายการนี้ ขอแนะนำให้ติดตั้งเฉพาะใบรับรองทางเว็บซึ่งมีการรับประกันว่าปลอดภัย และไม่ต้องมีการกรองเนื้อหา

หากต้องการลบรายการที่เลือกออกจากรายการ ให้คลิกปุ่ม ลบออก
คลิกที่ แสดง เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับใบรับรองที่เลือกไว้

 

ใบรับรองที่ยกเว้น