การป้องกันการเข้าถึงเว็บ

Nod32 ea config web การป้องกันการเข้าถึงเว็บ

ตั้งค่าการตรวจสอบการสื่อสาร HTTP

เปิดใช้การป้องกันการเข้าถึงเว็บ – เลือก/ไม่เลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อเปิดใช้/เลิกใช้การป้องกันการสื่อสาร HTTP
การตั้งค่าพารามิเตอร์กลไก ThreatSense – การตั้งค่าเครื่องมือสแกนไวรัสขั้นสูง – ช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่าเป้าหมายการสแกน วิธีการตรวจหา เป็นต้น คลิกที่ ตั้งค่า… เพื่อแสดงหน้าต่างการตั้งค่าเครื่องมือสแกนไวรัสโดยละเอียด

การป้องกันการเข้าถึงเว็บ