ตัวกรอง HTTP

แท็บนี้ช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่าของตัวเลือกการตรวจสอบการสื่อสาร HTTP(s)

Nod32 ea config epfw scan http ตัวกรอง HTTP

เปิดใช้งานการตรวจสอบ HTTP

หากใช้ตัวเลือกนี้ ระบบจะสแกนการรับส่งข้อมูลทั้งหมดผ่าน HTTP เพื่อหาซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย

พอร์ตที่ใช้งานโดยโปรโตคอล HTTP

รายการพอร์ต HTTP ที่จะตรวจสอบ ระบบจะตั้งค่าพอร์ต 80, 8080, 3128 เป็นค่าเริ่มต้น

 

นอกจากนี้ ESET NOD32 Antivirus ยังสนับสนุนการตรวจสอบโปรโตคอล HTTPS อีกด้วย การสื่อสารประเภทนี้จะใช้ช่องทางที่เข้ารหัส เพื่อโอนข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์กับไคลเอ็นต์ ESET NOD32 Antivirus จะตรวจสอบการสื่อสารโดยใช้วิธีการเข้ารหัส SSL (Secure Socket Layer) และ TLS (Transport Layer Security)

โหมดการกรอง HTTPS

ไม่ใช้การตรวจสอบโปรโตคอล HTTPS
โปรแกรมจะไม่ตรวจสอบการสื่อสารที่เข้ารหัส

ใช้การตรวจสอบโปรโตคอล HTTPS สำหรับพอร์ตที่เลือก
เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดใช้การตรวจสอบ HTTPS เฉพาะสำหรับพอร์ตที่กำหนดใน พอร์ตที่ใช้งานโดยโปรโตคอล HTTPS

ใช้การตรวจสอบโปรโตคอล HTTPS สำหรับแอพพลิเคชันที่ทำเครื่องหมายเป็นอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ที่ใช้พอร์ตที่เลือก
โปรแกรมจะตรวจสอบเฉพาะแอพพลิเคชันที่ระบุในส่วน เบราว์เซอร์ และแอพพลิเคชันที่ใช้พอร์ตที่ระบุใน พอร์ตที่ใช้งานโดยโปรโตคอล HTTPS

พอร์ตที่ใช้งานโดยโปรโตคอล HTTPS
รายการพอร์ต HTTPS ที่จะตรวจสอบ ระบบจะตั้งค่าพอร์ต 443 เป็นค่าเริ่มต้น

 

ตัวกรอง HTTP