เบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ต

Nod32 ea config epfw browsers เบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ต

หมายเหตุ

นับตั้งแต่ Windows Vista Service Pack 1 และ Windows Server 2008 จะมีการใช้สถาปัตยกรรม Windows Filtering Platform (WFP) ใหม่ เพื่อตรวจสอบการสื่อสารของเครือข่าย เนื่องจากเทคโนโลยี WFP จะใช้เทคนิคการตรวจสอบพิเศษ ส่วน เบราว์เซอร์ จะไม่สามารถใช้ได้

เนื่องจากรหัสที่เป็นอันตรายซึ่งแพร่กระจายอยู่ในอินเทอร์เน็ตนั้นมีจำนวนมหาศาล การเรียกดูข้อมูลในอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยจึงเป็นการป้องกันคอมพิวเตอร์ที่สำคัญมาก จุดอ่อนของเว็บเบราว์เซอร์และลิงค์ที่หลอกลวงช่วยให้รหัสที่เป็นอันตรายเข้าสู่ระบบโดยที่คุณไม่ทันรู้ตัว ซึ่งเป็นสาเหตุที่ ESET NOD32 Antivirus ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยของเว็บเบราว์เซอร์ แต่ละแอพพลิเคชันที่เข้าถึงเครือข่ายสามารถทำเครื่องหมายเป็นเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ต ช่้องทำเครื่องหมายนี้มีสามสถานะ:

ไม่ทำเครื่องหมาย - การสื่อสารของแอพพลิเคชันถูกกรองไว้เฉพาะพอร์ตที่ระบุเท่านั้น
ทำเครื่องหมาย - การสื่อสารถูกกรองเสมอ (แม้ว่าจะตั้งค่าพอร์ตอื่น)
ทำเครื่องหมายกากบาท - การสื่อสารของแอพพลิเคชันที่ทำเครื่องหมายกากบาทจะไม่ถูกกรองเลย

 

 

 

เบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ต