การป้องกันระบบไฟล์แบบเรียลไทม์

Nod32 ea config amon การป้องกันระบบไฟล์แบบเรียลไทม์

เปิดใช้งานการป้องกันระบบไฟล์แบบเรียลไทม์

เปิด/ปิดการป้องกันระบบไฟล์แบบเรียลไทม์

การตั้งค่าพารามิเตอร์กลไก ThreatSense

ตัวเลือกการตั้งค่าขั้นสูง เช่น นามสกุลไฟล์ที่คุณต้องการควบคุม วิธีการตรวจสอบที่ใช้ เป็นต้น คลิกที่ ตั้งค่า… เพื่อเปิดหน้าต่างที่มีตัวเลือกเครื่องมือสแกนขั้นสูง

สื่อที่จะสแกน

ในส่วนนี้คุณสามารถระบุสื่อที่คุณต้องการสแกน:

ไดรฟ์ในระบบ

เปิดใช้การควบคุมฮาร์ดไดรฟ์ในระบบทั้งหมด

สื่อที่ถอดเข้าออกได้

เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อเปิดใช้การตรวจสอบสื่อที่ถอดเข้าออกได้

ไดรฟ์เครือข่าย

สแกนไดรฟ์ที่แมปทั้งหมด

สแกนเมื่อ

ในส่วนนี้คุณสามารถกำหนดการดำเนินการที่จะเรียกให้มีการสแกน:

เปิดไฟล์

เปิด/ปิดการสแกนไฟล์ที่เปิดอยู่

การสร้างไฟล์

เปิด/ปิดการสแกนไฟล์ที่สร้างหรือแก้ไขใหม่

การเรียกใช้ไฟล์

เปิด/ปิดการสแกนไฟล์ที่เรียกใช้

การเข้าถึงดิสเก็ตต์

เปิด/ปิดการสแกนที่เรียกจากการเข้าถึงฟล็อปปีไดรฟ์

ปิดคอมพิวเตอร์

เปิด/ปิดการตรวจสอบระหว่างปิดคอมพิวเตอร์

 

เริ่มต้นการป้องกันระบบไฟล์แบบเรียลไทม์โดยอัตโนมัติ

ขอแนะนำให้เลือกตัวเลือกนี้ไว้ เพื่อให้การป้องกันแบบเรียลไทม์เริ่มทำงานเมื่อเริ่มต้นระบบ

การป้องกันระบบไฟล์แบบเรียลไทม์