การตั้งค่าขั้นสูง

Nod32 ea config advanced amon การตั้งค่าขั้นสูง

พารามิเตอร์ ThreatSense เพิ่มเติมสำหรับไฟล์ที่สร้างและแก้ไขใหม่

การตั้งค่าต่อไปนี้จะใช้กับการสร้างและการแก้ไขไฟล์ เพื่อบันทึกทรัพยากรของระบบเท่านั้น:

รันไทม์แพ็คเกอร์

สลับการสแกนรันไทม์แพ็คเกอร์

อาร์ไคฟ์ที่ขยายในตัว

สลับการสแกนอาร์ไคฟ์ที่ขยายในตัว (SFX)

การวิเคราะห์พฤติกรรมขั้นสูง

ปิด/เปิดการวิเคราะห์พฤติกรรมขั้นสูง การวิเคราะห์พฤติกรรมขั้นสูงจะตรวจหาภัยคุกคามที่สร้างขึ้นใหม่ ก่อนที่จะเผยแพร่การอัพเดทฐานข้อมูลไวรัส

การตั้งค่าการสแกนอาร์ไคฟ์เริ่มต้น

ถ้าเลือกตัวเลือกนี้ไว้ โปรแกรมจะใช้พารามิเตอร์การสแกนอาร์ไคฟ์เริ่มต้น

ระดับการซ้อนของข้อมูลเก็บถาวร

ไม่เลือกการตั้งค่าการสแกนอาร์ไคฟ์เริ่มต้น และระบุระดับการสแกนสูงสุดสำหรับอาร์ไคฟ์

ขนาดไฟล์สูงสุด

ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าขนาดไฟล์สูงสุดสำหรับอาร์ไคฟ์ที่จะสแกน

พารามิเตอร์ ThreatSense เพิ่มเติมสำหรับไฟล์ที่เรียกใช้

การวิเคราะห์พฤติกรรมขั้นสูงเมื่อเรียกใช้ไฟล์

โดยปกติแล้วโปรแกรมจะไม่ใช้การวิเคราะห์พฤติกรรมขั้นสูงเมื่อเรียกใช้ไฟล์ แต่ในบางกรณีคุณอาจต้องการเปิดใช้ตัวเลือกนี้ โปรดทราบว่าการวิเคราะห์พฤติกรรมขั้นสูงอาจทำให้การรันโปรแกรมบางอย่างช้าลง เนื่องจากความต้องการของระบบที่เพิ่มขึ้น

 

การวิเคราะห์พฤติกรรมขั้นสูงเมื่อเรียกใช้ไฟล์จากสื่อที่ถอดเข้าออกได้

หากเปิดใช้งานอยู่ โปรแกรมจะใช้การสแกนที่มีการวิเคราะห์พฤติกรรมขั้นสูง เมื่อรันไฟล์ที่เรียกใช้ได้จากสื่อที่ถอดเข้าออกได้ คลิกที่ปุ่ม ข้อยกเว้น เพื่อกำหนดสื่อที่ถอดเข้าออกได้ซึ่งพารามิเตอร์กลไก ThreatSense ใช้งาน (การวิเคราะห์พฤติกรรมขั้นสูงจะถูกเลิกใช้โดยอัตโนมัติ)

 

สื่อที่ถอดเข้าออกได้

ปิดกั้นสื่อที่ถอดเข้าออกได้
เลือกตัวเลือกนี้เพื่อปิดกั้นสื่อที่ถอดเข้าออกได้ ซึ่งเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ถ้าคุณต้องการให้สื่อบางชนิดสามารถใช้ได้ ให้ยกเว้นจากการปิดกั้น (คลิกที่ปุ่ม การยกเว้น…)

การตั้งค่าขั้นสูง