ยกเว้น

Nod32 ea config exclude ยกเว้น

ส่วนนี้จะช่วยให้คุณสามารถยกเว้นไฟล์และโฟลเดอร์จากการสแกนได้ เราไม่แนะนำให้คุณแก้ไขตัวเลือกนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าโปรแกรมจะสแกนวัตถุทั้งหมดเพื่อหาภัยคุกคาม

พาธ พาธไปยังไฟล์และโฟลเดอร์ที่ยกเว้น

ภัยคุกคาม – ถ้ามีชื่อของภัยคุกคามถัดจากไฟล์ที่ยกเว้น หมายความว่า ไฟล์ดังกล่าวจะถูกยกเว้นสำหรับภัยคุกคามที่กำหนดเท่านั้น แต่ไม่ใช่ทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ ถ้าไฟล์นั้นติดไวรัสในภายหลังด้วยมัลแวร์อื่น โมดูลป้องกันไวรัสจะตรวจพบไฟล์ดังกล่าว การยกเว้นประเภทนี้สามารถใช้กับการบุกรุกบางประเภทเท่านั้น และสามารถสร้างในหน้าต่างการเตือนภัยคุกคามที่รายงานการบุกรุก (คลิกที่ แสดงตัวเลือกขั้นสูง จากนั้นเลือก ยกเว้นจากการตรวจ) หรือใน ตั้งค่า > กักเก็บ โดยใช้ตัวเลือกเมนูบริบท เรียกคืนและยกเว้นจากการสแกน ในไฟล์ที่กักเก็บ

เพิ่ม… - ยกเว้นวัตถุจากการตรวจ

แก้ไข … ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขรายการที่เลือก
ลบออก ลบรายการที่เลือกออก
ค่าเริ่มต้น – ยกเลิกการยกเว้นทั้งหมด

เมื่อต้องการยกเว้นวัตถุจากการสแกนโดยเครื่องมือสแกนในหน่วยความจำแบบเรียลไทม์:

  • เลือก เพิ่ม…
  • ป้อนพาธไปยังวัตถุหรือเลือกวัตถุในโครงสร้างด้านล่าง

 

ยกเว้น