รูปแบบของการยกเว้น

เมื่อกำหนดค่าการยกเว้นในสแกนเนอร์ในหน่วยความจำ คุณสามารถใช้สัญลักษณ์พิเศษ หรือสัญลักษณ์แทน เช่น “*” และ “?”

ตัวอย่าง:
– หากคุณต้องการยกเว้นไฟล์ทั้งหมดในโฟลเดอร์ ให้พิมพ์พาธไปยังโฟลเดอร์ และใช้มาสก์ “*.*”
– หากต้องการยกเว้นเฉพาะไฟล์ doc ให้ใช้มาสก์ “*.doc“
– ถ้าชื่อของไฟล์ที่เรียกใช้มีอักขระจำนวนหนึ่ง (และอักขระแตกต่างกัน) และคุณทราบเฉพาะอักขระตัวแรก (เช่น “D”) ให้ใช้รูปแบบดังต่อไปนี้: “D????.exe” เครื่องหมายคำถามจะแทนที่อักขระที่ขาดหายไป (ไม่ทราบ)

 

รูปแบบของการยกเว้น