เพิ่มหรือแก้ไขการยกเว้น

Nod32 ea exclude เพิ่มหรือแก้ไขการยกเว้น

หน้าต่างข้อความนี้ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มหรือแก้ไขการยกเว้น โดยสามารถดำเนินการได้สองวิธีดังนี้:

  • พิมพ์พาธไปยังวัตถุที่ต้องการยกเว้น หรือ
  • เลือกวัตถุจากโครงสร้าง

หากใช้วิธีแรก คุณสามารถใช้สัญลักษณ์แทนที่อธิบายในส่วน รูปแบบของการยกเว้น

 

เพิ่มหรือแก้ไขการยกเว้น