การป้องกันอีเมลไคลเอ็นต์

Nod32 ea config mail การป้องกันอีเมลไคลเอ็นต์

การตั้งค่าการป้องกันอีเมลไคลเอ็นต์

เปิดใช้การป้องกันอีเมลไคลเอ็นต์ – เลือก/ไม่เลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อเปิดใช้/เลิกใช้การป้องกันการสื่อสารทางอีเมล
การตั้งค่าพารามิเตอร์กลไก ThreatSense – การตั้งค่าเครื่องมือสแกนไวรัสขั้นสูง – ช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่าเป้าหมายการสแกน วิธีการตรวจหา เป็นต้น คลิกที่ ตั้งค่า… เพื่อแสดงหน้าต่างการตั้งค่าเครื่องมือสแกนไวรัสโดยละเอียด

หลังจากตรวจสอบอีเมลแล้ว ระบบสามารถแสดงการแจ้งเตือนที่มีผลลัพธ์การสแกนต่อท้ายข้อความ ข้อความแท็กเป็นข้อความที่ไม่สามารถเชื่อถือได้อย่างแน่นอน เนื่องจากอาจไม่ปรากฏในข้อความ HTML ที่เป็นปัญหา หรืออาจถูกปลอมแปลงโดยไวรัสบางชนิด ข้อความแท็กสามารถเพิ่มไว้ในอีเมลที่ได้รับ/อีเมลที่อ่านแล้ว หรือในอีเมลขาออก (หรือทั้งสองอย่าง) ตัวเลือกที่ใช้ได้คือ:

ไม่

ระบบจะไม่เพิ่มข้อความแท็กใดเลย

อีเมลทั้งหมด

โปรแกรมจะนำข้อความไปต่อท้ายอีเมลที่สแกนทั้งหมด

อีเมลที่ติดไวรัสเท่านั้น

โปรแกรมจะทำเครื่องหมายเฉพาะข้อความที่มีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายว่าตรวจสอบแล้ว

ใช้บันทึกต่อท้ายหัวเรื่อง …

หากคุณต้องการให้การป้องกันอีเมลระบุคำเตือนไวรัสในหัวเรื่องของอีเมลที่ติดไวรัส ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้บันทึกต่อท้ายหัวเรื่อง … คุณลักษณะนี้สามารถใช้กับการกรองตามหัวเรื่องแบบง่ายสำหรับอีเมลที่ติดไวรัส (ถ้าโปรแกรมอีเมลของคุณสามารถใช้ได้)

 

การป้องกันอีเมลไคลเอ็นต์