การป้องกันอีเมลไคลเอ็นต์

Nod32 ea config emon scan การป้องกันอีเมลไคลเอ็นต์

โมดูลการป้องกันอีเมลสนับสนุนอีเมลไคลเอ็นต์ต่อไปนี้: Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Windows Live Mail และ Mozilla Thunderbird การป้องกันอีเมลจะทำงานเป็นปลั๊กอินสำหรับโปรแกรมเหล่านี้ ประโยชน์สำคัญของตัวควบคุมปลั๊กอินคือ การทำงานที่ไม่ขึ้นอยู่กับโปรโตคอลที่ใช้ เมื่ออีเมลไคลเอ็นต์ได้รับข้อความที่เข้ารหัส ระบบจะดำเนินการถอดรหัสและส่งไปยังเครื่องมือสแกนไวรัส

อีเมลที่จะสแกน

ข้อความที่ได้รับ

สลับการตรวจสอบข้อความที่ได้รับ

อีเมลที่ส่ง

สลับการตรวจสอบข้อความที่ส่ง

ข้อความที่อ่านแล้ว

สลับการตรวจสอบข้อความที่อ่านแล้ว

สิ่งที่จะดำเนินการกับอีเมลที่ระบุ

สแกนเนื้อความอีเมลแบบข้อความล้วน

สลับการสแกนข้อความแบบข้อความล้วน

สแกนเนื้อความอีเมลแบบข้อความ .rtf

สลับการสแกนเนื้อความอีเมลที่เป็นข้อความที่มีรูปแบบ

แปลงเนื้อความอีเมลเป็นข้อความล้วน

สลับการแปลงเนื้อความอีเมลเป็นรูปแบบข้อความ

สแกนซ้ำหลังจากอัพเดท

สลับการสแกนซ้ำหลังจากอัพเดทฐานข้อมูลไวรัส

ยอมรับผลการสแกนจากโมดูลอื่นๆ

หากเลือกตัวเลือกนี้ไว้ โมดูลการป้องกันอีเมลจะยอมรับผลการสแกนจากโมดูลการป้องกันอื่นๆ

การป้องกันอีเมลไคลเอ็นต์