POP3

ในส่วนนี้คุณสามารถกำหนดค่าการตรวจสอบอีเมลที่เข้าถึงจากโปรโตคอล POP3 และ POP3S

Nod32 ea config epfw scan pop3 POP3

เปิดใช้งานการตรวจสอบอีเมล

หากใช้ตัวเลือกนี้ ระบบจะตรวจสอบการรับส่งข้อมูลทั้งหมดผ่าน POP3 เพื่อหาซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย

พอร์ตที่ใช้งานโดยโปรโตคอล POP3

รายการพอร์ตที่ใช้งานโดยโปรโตคอล POP3 (110 เป็นค่าเริ่มต้น)

 

นอกจากนี้ ESET NOD32 Antivirus ยังสนับสนุนการตรวจสอบโปรโตคอล POP3S อีกด้วย การสื่อสารประเภทนี้จะใช้ช่องทางที่เข้ารหัส เพื่อโอนข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์กับไคลเอ็นต์ ESET NOD32 Antivirus จะตรวจสอบการสื่อสารโดยใช้วิธีการเข้ารหัส SSL (Secure Socket Layer) และ TLS (Transport Layer Security)

โหมดการกรอง POP3S

ไม่ใช้การตรวจสอบ POP3S
โปรแกรมจะไม่ตรวจสอบการสื่อสารที่เข้ารหัส

ใช้การตรวจสอบโปรโตคอล POP3S สำหรับพอร์ตที่เลือก
เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดใช้การตรวจสอบ POP3S เฉพาะสำหรับพอร์ตที่กำหนดใน พอร์ตที่ใช้งานโดยโปรโตคอล POP3S

ใช้การตรวจสอบโปรโตคอล POP3S สำหรับแอพพลิเคชันที่ทำเครื่องหมายเป็นอีเมลไคลเอ็นต์ที่ใช้พอร์ตที่เลือก
โปรแกรมจะตรวจสอบเฉพาะแอพพลิเคชันที่ระบุในส่วน อีเมลไคลเอ็นต์ และแอพพลิเคชันที่ใช้พอร์ตที่กำหนดใน พอร์ตที่ใช้งานโดยโปรโตคอล POP3S

พอร์ตที่ใช้งานโดยโปรโตคอล POP3S
รายการพอร์ต POP3S ที่จะตรวจสอบ (995 เป็นค่าเริ่มต้น)

 

POP3